Úvod » Prezentace předmětů » Biologie » S biologickým kroužkem na Josefovských loukách

S biologickým kroužkem na Josefovských loukách

sobotu 29.3.2014 jsme se s biologickým kroužkem vypravili na akci s názvem Ukliďme svět! Ukliďme josefovské louky!, kterou pořádala česká společnost ornitologická společně s Českým svazem ochránců přírody v rámci celosvětového projektu na ozdravení životního prostředí nazvaného Clean up the world!.

Poté, co jsme se v hojném počtu kolem deváté hodiny raní shromáždili u Poklasného mlýna, nás pan Břeněk Michálek z ČSO a David Číp z ČSOP Jaro informovali o poslání nově vybudovaného Ptačího parku Josefovské louky, který má poskytnout hnízdiště mokřadním ptáků. Nechyběla ani ukázka živého čápa bílého a krahujce obecného

Na začátku nám pán ze záchranné služby vysvětlil, co je škodlivé pro živočichy a nepatří do přírody. Dostali jsme pytle, do kterých jsme následně sbírali odpadky naplavené řekou, případně odhozené lidmi. Odpadků bylo hodně a to jsme se ještě museli prodírat houštím a podmáčenými loukami. Také jsme pozorovali mnoho živočichů a rostlin, hlavně ptáků, protože se zrovna vraceli z teplých krajin. Odměnou nám byl špekáček, který jsme si v závěru akce opekli u ohně.

S. Mistrová, K. Vašatová