Recyklujte

Studenti 1.A vytvořili v hodinách výtvarné výchovy velice poučný panel, který je umístěn v přízemí naproti výdejně obědů. Upozorňuje na velmi závažné téma, a sice stále vzrůstající množství odpadu a na lidské nezodpovědné chování. Podívejte se, jak dlouho se různé materiály v přírodě rozkládají, určitě budete hodně překvapeni.

Každý z nás může pomoci tím, že bude recyklovat a chovat se ekologicky.

Eva Stejskalová, učitelka výtvarné výchovy