Pygmalion

G.B. Shaw – Pygmalion

Opět jsme si rozšířili kulturní a jazykové obzory!

Představení Pygmalion v angličtině mělo vynikající úroveň a hlavně – rozuměli jsme.

Septima při hodině angličtiny diskutuje o divadelním představení.