Úvod » Prezentace předmětů » Fyzika » Povedlo se... » Projekt – Fyzika

Projekt – Fyzika

Rok 2006-2007

Projekt podporující výuku přírodovědných předmětů

Studenti naší školy mají v posledních dvou letech studia možnost výběru z několika volitelných předmětů. Kromě jazyků se rozhodují v podstatě mezi humanitními či přírodovědnými disciplínami. Ať už se rozhodnou tak nebo onak, čeká je v rámci seminářů zpracování a obhájení vlastní práce z vybrané části učiva.

Pokusili jsme se proto vypracovat projekt, který by zpracování prezentací více začlenil do učebních plánů školy. Na základě tohoto požadavku byl navržen program, který umožní v rámci výuky fyziky, informatiky ale i cizích jazyků vytvořit krátkou, ale informacemi bohatou prezentaci v multimediální podobě. Vytvořené prezentace bychom tak mohli využívat pro zpestření vyučování nebo opakování.

Získali jsme grantovou podporu Královéhradeckého kraje a z dotačního programu „Přírodovědné a technické předměty názorněji a snadněji“ dnes čerpáme prostředky, mimo jiné i na odpovídající technické a programové vybavení. Takže náš projekt při předpokládaném naplnění cílů, jednak povede k tvůrčí činnosti žáků a také umožní získat, za přidělené grantové peníze, i novou techniku.

Dnes po zkušenostech z uplynulých let můžeme říci, že obojí se odrazilo i při přehlídkách seminárních prací studentů, ale také na zlepšení technického zázemí což přispělo ke zkvalitnění výuky fyziky.

Ukázka internetových stránek projektu:

© BOM