Úvod » Soutěže » Projekt DOTKNĚTE SE INOVACÍ

Projekt DOTKNĚTE SE INOVACÍ

Naše škola realizuje projekt s reg. číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0024.

Doba realizace: 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015

Cílem projektu je 

 • zvýšení profesních a osobnostních kompetencí vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce,
 • zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií ve výuce na ZŠ a SŠ,
 • zvýšení metodické a technické podpory pedagogických pracovníků. 

Cílovou skupinu tvoří ředitelé, ICT metodici a pedagogové škol. 

KLÍČOVÉ AKTIVITY 

KA 01 Vzdělávání vedoucích pracovníků škol 

Cílem je:

 • celková podpora stanovení strategie školy začlenění dotykových zařízení do škol,
 • seznámení
  • s procesem řízení změn v začlenění mobilních dotykových zařízení do výuky,
  • s legislativní stránkou výběrového řízení,
  • s procesem úspěšného vedení projektu,
  • se zajištěním bezpečnosti v oblasti kyberprostoru. 

KA 02 Metodická podpora škol

            Cílem je:

 • podpora průřezově se prolínající celým projektem,
 • podpora
  • metodická (předávání zkušeností)
  • technická
  • inspirativní (nápady, náměty). 

KA 03 Podpora ICT metodika ve škole

            Cílem je vzdělat ICT metodika

 • v oblasti implementace dotykových zařízení do stávající infrastruktury školy,
 • v oblasti začlenění dotykových zařízení do výuky,
 • v oblasti metodické pomoci pedagogům ve využití dotykových zařízení ve výuce. 

KA 04 Vzdělávání pedagogů 

Cílem je

 • posílit digitální gramotnost (uživatelské ovládání dotykového zařízení),
 • naučit se pracovat v prostředí online (cloudové služby),
 • seznámit s inovovanými metodami výuky,
 • seznámit s novými formami výuky,
 • naučit připravit interaktivní hodinu s dotykovým zařízením.                                                                                               

KA 05 Evaluace 

Cílem klíčové aktivity je svou činností identifikovat a hodnotit potřeby a pokroky v jednotlivých klíčových aktivitách a projektu jako celku. Výsledkem bude vyhodnocení progresu každé školy zapojené do projektu.