Úvod » Prezentace předmětů » Biologie » Přírodovědný KLOKAN

Přírodovědný KLOKAN

Autoři této soutěže si dali za cíl hledat studenty, kteří jsou nadaní zároveň v matematice, fyzice, chemii, biologii i zeměpise. Zdálo by se, že nebude snadné tento úkol splnit. Pokud ovšem hledáte na gymnáziu v Jaroměři, takové studenty najdete. 

Ve čtvrtek 15. 10. 2014 se v biologické posluchárně sešlo 14 studentů z tercie a kvarty, kteří patří do kategorie KADET. Dále 16 studentů z kvinty, sexty, 1. A a 2. A, kteří jsou zařazeni do kategorie JUNIOR. Studenti mohli v testu dosáhnout celkem 120 bodů. 

V kategorii KADET se nejlepšími řešiteli stali: Viktor Škoda (4. P) – 78 bodů, Matyáš Čekal 

(3. P) – 75 bodů a David Mestek (4. P) – 74 bodů. 

V kategorii JUNIOR dosáhli nejlepšího výsledku: Leoš Smetana (6. P) – 102 bodů, Jan Hroneš (5. P) – 91 bodů a Kristián Ott (6. P) – 89 bodů. 

Všem řešitelům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme! 

Jana Váchová a Hana Pelouchová