Úvod » Aktuality » Přírodní vědy a kultura na Gymnáziu J. Žáka v Jaroměři

Přírodní vědy a kultura na Gymnáziu J. Žáka v Jaroměři

Na gymnáziu J. Žáka v Jaroměři se v poslední době v oblasti přírodních věd opravdu nezahálelo. V rámci individuální podpory talentovaných žáků jsme rozpracovali zajímavé téma vodivých polymerů. Student Otakar Flégr ve spolupráci s učiteli panem Šimkem a Boháčem vyrobil vodivý polymer polyanilin a snaží se jej aplikovat na různé materiály. Laicky řečeno, jedná se o umělou hmotu, která vede elektrický proud, ulpívá na různých, i nevodivých, površích a tvoří na nich tenkou nanovrstvu. Hmota se dá převést i do nevodivého stavu a přitom změní barvu. Velice si vážíme i následného zájmu na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, kde se setkáme s panem RNDr. Jaroslavem Stejskalem, CSc. Je to vědec, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá a jehož pomoc by nás mohla posunout ještě dále v našich plánech. Koneckonců nanotechnologie je obor, ve kterém jsou čeští vědci dlouhodobě na vysoké úrovni.

V laboratoři také proběhla chemická olympiáda kategorie C, které se účastnili žáci prvních a druhých ročníků E. Cejnarová, A. Šimková, J. Holeček, A. Bubeníčková, J. Aszonyi, M. Rejl, B. Hanušová a M. Bischof. Kdo z nich bude v krajském kole reprezentovat nevíme, ale doufáme, že budou opět úspěšní. Tématem byla argentometrie fluoresceinu a úkoly byly zakomponované do pohádkových příběhů. Víte, kolik by musela Sněhurka sníst jablek kontaminovaných těžkými kovy, aby to s ní takzvaně „seklo“ ?! My jsme to zjistili.

Také se u nás již tradičně realizoval projektový „Den vody“ se ZŠ v České Skalici. Žáci z této školy si za podpory našich studentů Martiny Sedláčkové, Adély Bubeníčkové a Petry Březinové z 2.A a pod vedením p. Šimka vyzkoušeli mnoho pokusů na téma „Voda, surovina v nebezpečí“ a nevedli si špatně i navzdory tomu, že někteří z nich byli v chemické laboratoři úplně poprvé. Bohužel likvidace odborných učeben na ZŠ je šmouhou na štítu současného školství a podpora přírodních věd zaznamenala úpadek, který se nyní snažíme s velkou námahou napravit. Proto se naše škola těší na všechny šikovné žáky, kteří by potenciál a vybavení našeho gymnázia uměli plně využít. Pokud jste se ještě nerozhodli, můžete se ucházet o nástup do prvního ročníku čtyřletého gymnázia i primy.

Ale nejen vědou je živ student a v rámci kultury se také dějí zajímavé události. 15. dubna 2016 se v Městském muzeu v Jaroměři bude konat hudební happening, kde se sejdou komorní sbor gymnázia J. Žáka Kapa pod vedením paní Pavly Pazderové a folkové hudební sdružení AltanTrio. Jak se povede hudební fúze na pomezí žánrů, můžete osobně posoudit i vy. Na 13. květen 2016 chystáme majáles s vystoupeními našich žáků i hostů v areálu školy. Účast přislíbili Dreamers, Springhit, muzikanti z naší partnerské školy z polské Ziebice a několik dalších účinkujících je v jednání. Náš student Lukáš Hofman pracuje na sestřihu letošního ročníku Múzování, které s Matějem Kocmanem točili na více kamer. Snaží se vytvořit jakýsi artdokument z této oblíbené akce.

Mgr. Pavel Šimek