Úvod » Exkurze » Prima – Exkurze Všestary

Prima – Exkurze Všestary

S primou jsme se dne 27. 10. 2011 zúčastnili výletu do Archeologického skanzenu ve Všestarech. Výlet se týkal našeho probíraného učiva v hodinách dějepisu o době kamenné. Na našem putování vlakem nás doprovázely paní učitelky Matysová a Vosáhlová.

      V Archeologickém skanzenu ve Všestarech jsme měli možnost zhlédnout obydlí obyvatel z doby kamenné, jejich řemeslné dílny, místa, kde trávili volný čas, a také hřbitov, kde pohřbívali ostatky svých blízkých. Také jsme si mohli vyzkoušet činnosti, které potřebovali pro svůj život, např.: práci na poli, mletí mouky nebo sekání dřeva sekyrkou z kamene. Dále jsme viděli místo, kde se konala kmenová shromáždění a na kterém, se prováděly různé dobové rituály.

      Nakonec si pro nás pan průvodce připravil film o vzniku Archeologického skanzenu ve Všestarech a o životě lidí v době kamenné. Příjemným zpestřením poznávacího výletu byla návštěva malebné cukrárny ve Všestarech.

tkaní

prohlídka vesnice       

 Martin Štohanzl, 1.P