Úvod » Prezentace předmětů » Společenské vědy » Příběhy bezpráví 2014

Příběhy bezpráví 2014

Příběhy  bezpráví 2014

Letošní ročník Příběhů bezpráví se konal 25 let po pádu totalitního režimu. Studenti 2. a 3. ročníků zhlédli film Z deníku Ivany A. (režie Karel Strachota, 2014), který připomněl události roku 1989 očima tehdejší pražské maturantky.

Ve druhé části programu vystoupila jako host paní Jana Hofmanová, která studentům vyprávěla o osudech svých blízkých, kteří se nesmířili se změnou politických poměrů po roce 1948 a za svůj odpor byli tvrdě potrestáni. Vyprávěné  lidské  osudy vždy vystihnou tíhu doby mnohem intenzivněji než sdělená historická fakta v teoretickém výkladu. Prezentace s rodinnými fotografiemi a dokumenty nám pomohla lépe si představit dobu i hlavní aktéry příběhu. Studenti ocenili, že paní Hofmanová četla z osobních dopisů svých příbuzných, kde se ukázala pevnost a síla rodinných vztahů, které všem pomohly překonat těžkou dobu.  

Lenka Popélyová