Prezentiáda 2013

Mistrovství ČR středních škol v prezentačních dovednostech Prezentiáda je projektem studentského občanského sdružení Student Cyber Games, které se dlouhodobě snaží spojit dva pojmy na první pohled nesourodé – škola a zábava.

Ucelené vystupování a schopnost přesně formulovat svá stanoviska, to jsou hlavní přínosy pro soutěžící Prezentiády. Naší motivací je ve studentech podpořit zdravé sebevědomí, odvahu a jejich vzájemnou spolupráci. Sami vidíme, po absolvování vysokých škol a začlenění se na trhu práce, jak jsou tyto schopnosti v dnešní době důležité.

Prezentiáda je soutěž v prezentování pro tříčlenné týmy středoškoláků. Jejich úkolem je udělat (do 29.3.2013 – uzávěrka posunuta) prezentaci na jedno z témat Dokonalý učitel nebo Jak bych chtěl/a být ve škole hodnocen/a a doprovodit ji maximálně desetiminutovým slovním komentářem.

Školní týmy

 Jediným omezením je počet členů. Tým se musí skládat přesně ze tří soutěžících. Všichni musí být studenty vaší střední školy. V jiných ohledech nejsou kladeny žádné požadavky ani na věk, ani na pohlaví; soutěžící nemusí být ani ze stejné třídy.

Při výběru studentů je ale potřeba myslet na to, že na krajském kole a ve finále musí při prezentování všichni tři mluvit přibližně stejnou dobu. Týmová spolupráce je důležitým aspektem soutěže.

Každá škola může nominovat do soutěže až tři týmy.

K přihlášení vám stačí jen tři věci:

  • zajít za učitelem informatiky (Jana Vosáhlová)
  • sestavit tříčlenný tým
  • udělat prezentaci
  • registrace na www.prezentiada.cz/prihlasit

Podrobnosti na www.prezentiada.cz.