Pondělí
3.
květen

Přijímací zkoušky pro čtyřleté studium (3.-4.5.)

Středa
5.
květen

Přijímací zkoušky pro osmileté studium (5.-6.5.)

Úterý
11.
květen

Kontrola absence pro závěrečné ročníky (22%)

Úterý
18.
květen

Uzavření klasifikace – všechny závěrečné ročníky

Středa
19.
květen

Závěrečná porada pro maturitní třídy

Čtvrtek
20.
květen

Maturitní volno

Pondělí
24.
květen

Maturitní zkoušky – společná část – didaktické testy 24. - 26. 5. 21

Středa
26.
květen

Maturitní volno 26. - 31. 5. 21

Úterý
1.
červen

Ústní maturitní zkoušky (profilová část) 1. - 4. 6.

Středa
9.
červen

Předání maturitních vysvědčení (15:00 hod.)

Čtvrtek
17.
červen

Kontrola absence (22%)

Středa
23.
červen

Přihlášky k maturitě v náhradním (podzimním) termínu

Čtvrtek
24.
červen

Uzavření klasifikace

Pátek
25.
červen

Klasifikační porada

Pondělí
28.
červen

Sportovní hry

Úterý
29.
červen

Prezentace seminárních prací 3. ročníků pro mladší spolužáky

Atletické dopoledne pro NG, kvintu a 1.A

Středa
30.
červen

Vydání vysvědčení a hodnotící porada