Pondělí
6.
prosinec

Srdíčkový den – charitativní akce (sexta, 14 dvojic)

Úterý
7.
prosinec

Školní kolo matematické olympiády kategorie A

Úterý
14.
prosinec

Třídní schůzky – konzultační odpoledne (15:15 – 17:30 hod.)

Čtvrtek
16.
prosinec

Školní kolo konverzační soutěže ve francouzském, německém, ruském a španělském jazyce

Pátek
17.
prosinec

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Středa
22.
prosinec

Pásmo z vlastní tvorby

Čtvrtek
23.
prosinec

Vánoční prázdniny

Neděle
9.
leden

LVVZ – 1. termín– chata Mír v Peci pod Sněžkou (1.A a kvinta)

Pondělí
17.
leden

Kontrola absence (22%)

Úterý
25.
leden

Školní kolo matematické olympiády kategorie B, C

Pondělí
31.
leden

Zveřejnění kritérií pro přijímací zkoušky 2022/23

Úterý
1.
únor

Den otevřených dveří (14 - 17:30 hod.)

Čtvrtek
3.
únor

Celoškolní akce Múzování

Vydání vysvědčení

Pátek
4.
únor

Pololetní volno

Pondělí
7.
únor

LVVZ – 2. termín – chata Karkulka Pec pod Sněžkou (2.A+sexta)

Pondělí
14.
únor

Jarní prázdniny

Neděle
20.
únor

LVVZ – 3. termín - chata Mír v Peci pod Sněžkou (sekunda)

Pondělí
28.
únor

Jednání školské rady

Úterý
1.
březen

Přihlášky do prvních ročníků

Srdíčkový den – charitativní akce (2.A)

Pondělí
4.
duben

Písemná maturitní práce z českého jazyka

Středa
6.
duben

Písemná maturitní práce z anglického jazyka

Čtvrtek
7.
duben

Písemná maturitní práce z ostatních cizích jazyků

Pondělí
11.
duben

Tříčtvrtletní porada

Úterý
12.
duben

Třídní schůzky (od 16:15 hod.)

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté gymnázium – 1. termín

Středa
13.
duben

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté gymnázium – 2. termín

Čtvrtek
14.
duben

Velikonoční prázdniny

Úterý
19.
duben

Kontrola absence pro závěrečné ročníky (22%)

Jednotná přijímací zkouška pro osmileté gymnázium – 1. termín

Středa
20.
duben

Jednotná přijímací zkouška pro osmileté gymnázium – 2. termín

Úterý
26.
duben

Uzavření klasifikace – závěrečné ročníky

Středa
27.
duben

Prezentace seminárních prací ve 4. ročnících

Závěrečná porada pro závěrečné ročníky

Čtvrtek
28.
duben

Maturitní volno

Pátek
29.
duben

Poslední zvonění

Pondělí
2.
květen

Maturitní zkoušky – společná část – didaktické testy

Pátek
6.
květen

Maturitní volno

Úterý
10.
květen

Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín

Čtvrtek
12.
květen

Konzultační dny pro maturanty

Pondělí
16.
květen

Ústní maturitní zkoušky (profilová část)

Úterý
24.
květen

Předání maturitních vysvědčení (15:00 hod.)

Pondělí
30.
květen

Letní vodácký kurz (3.A, septima)

Středa
15.
červen

Poznávací zájezd do Rakouska

Pondělí
20.
červen

Kontrola absence (22%)

Čtvrtek
23.
červen

Přihlášky k maturitě v náhradním (podzimním) termínu

Pátek
24.
červen

Kontrola absence (22%)

Uzavření klasifikace

Pondělí
27.
červen

Klasifikační porada

Úterý
28.
červen

Prezentace seminárních prací 3. ročníků pro mladší spolužáky

Atletické dopoledne pro NG, kvintu a 1.A

Středa
29.
červen

Sportovní hry

Čtvrtek
30.
červen

Vydání vysvědčení a hodnotící porada

Pátek
1.
červenec

Hlavní prázdniny