Pátek
3.
duben

Zájezd do Berlína a Postupimi (3. – 5. 4 .)

Pondělí
6.
duben

Tříčtvrtletní porada

Kulturně vzdělávací exkurze do Prahy: kvinta s L. Malinovou (6. – 8. 4.)

Kulturně vzdělávací exkurze do Prahy: 3. A s L. Malinovou (6. – 8. 4.)

Středa
8.
duben

Písemná maturitní práce

Čtvrtek
9.
duben

Velikonoční prázdniny

Úterý
14.
duben

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté gymnázium – 1. termín

Třídní schůzky (od 16:15 hod.)

Kulturně vzdělávací exkurze do Prahy: septima s Mgr. Stejskalovou (14. – 16. 4.)

Středa
15.
duben

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté gymnázium – 2. termín

Čtvrtek
16.
duben

Jednotná přijímací zkouška pro osmileté gymnázium – 1. termín

2Kulturně vzdělávací exkurze do Prahy: kvarta s L. Fibigerovou (16. – 18. 4.)

Pátek
17.
duben

Jednotná přijímací zkouška pro osmileté gymnázium – 2. termín

Úterý
21.
duben

Kontrola absence pro závěrečné ročníky (22%)

Čtvrtek
23.
duben

Kulturně vzdělávací exkurze do Prahy: 3.A s L. Malinovou (23. – 25. 4.)

Pátek
24.
duben

Uzavření klasifikace – všechny závěrečné ročníky

Pondělí
27.
duben

Prezentace seminárních prací ve 4. ročnících

Úterý
28.
duben

Maturitní volno

Středa
29.
duben

Den Země – projektový den ZŠ Česká Skalice

Poslední zvonění

Čtvrtek
30.
duben

Písemná maturitní práce

Pondělí
4.
květen

Maturitní zkoušky – společná část – didaktické testy (4. – 6. 5.)

Čtvrtek
7.
květen

Maturitní volno (7. – 13. 5.)

Úterý
12.
květen

Biologická exkurze Příroda a energetika jižní Moravy pro sextu (12. – 15. 5.)

Středa
13.
květen

Květinový den – Liga proti rakovině (kvinta)

Čtvrtek
14.
květen

Konzultační dny pro maturanty

Pondělí
18.
květen

Ústní maturitní zkoušky (společná + profilová část, 18. – 22. 5.)

Active English Week (tercie, 18. – 22. 5.)

Deutche Woche (18. – 22. 5.)

Pondělí
25.
květen

Předání maturitních vysvědčení (15:00 hod.)

Úterý
26.
květen

Biologická exkurze Příroda a energetika jižní Moravy pro 2.A (26. – 29. 5.)

Pondělí
1.
červen

Letní vodácký kurz (3.A, septima, 1. – 5. 6.)

Čtvrtek
4.
červen

Kulturně vzdělávací exkurze do Prahy: 2. A s L. Fibigerovou (4. 6. – 6. 6.)

Pondělí
8.
červen

Biologická exkurze Polytechnické Jeseníky pro kvartu 8. – 9. 6.)

Pondělí
15.
červen

Kontrola absence (22%)

Úterý
16.
červen

Exkurze Liberec (Ještěd + botanická zahrada) 1.A+5.P

Jaroměř běží pro Planetu - Charitativní běh na ochranu přírody

Pátek
19.
červen

Uzavření klasifikace

Pondělí
22.
červen

Klasifikační porada

Úterý
23.
červen

Přihlášky k maturitě v náhradním (podzimním) termínu

Středa
24.
červen

Sportovní hry

Čtvrtek
25.
červen

Prezentace seminárních prací 3. ročníků pro mladší spolužáky

Atletické dopoledne pro NG, kvintu a 1.A

Pátek
26.
červen

Vydání vysvědčení a hodnotící porada

Pondělí
29.
červen

Volno ředitele školy (29. - 30. 6.)