Pondělí
26.
únor

Jarní prázdniny

Neděle
10.
březen

LVVZ – 2. termín - chata Mír v Peci pod Sněžkou (sekunda) - 10.-15.3.2024

Čtvrtek
28.
březen

Velikonoční prázdniny

Pondělí
8.
duben

Písemná maturitní práce z českého jazyka

Tříčtvrtletní porada

Úterý
9.
duben

Třídní schůzky (od 16:15 hod.)

Písemná maturitní práce z ostatních cizích jazyků

Středa
10.
duben

Sbírka pro Potravinovou banku HK (10.-12.4.)

Písemná maturitní práce z anglického jazyka

Pátek
12.
duben

Přijímací zkoušky čtyřleté studium 1. termín

Kulturně vzdělávací exkurze do Prahy: 1. A s L. Malinovou

Sobota
13.
duben

Srdíčkový den – charitativní akce (2.A, 13 dvojic) - 13. -17. 4. 2024

Kulturně vzdělávací exkurze do Prahy: kvarta s M. Langovou 13.-15. 4. 23

Pondělí
15.
duben

Přijímací zkoušky čtyřleté studium 2. termín

Úterý
16.
duben

Přijímací zkoušky osmileté studium 1. termín

Středa
17.
duben

Přijímací zkoušky osmileté studium 2. termín

Čtvrtek
18.
duben

Kontrola absence pro závěrečné ročníky (22%) - 18. a 25. 4. 24

Pondělí
22.
duben

Poznávací zájezd do Francie a Španělska (22. - 28.4.2024)

Čtvrtek
25.
duben

Uzavření klasifikace – všechny závěrečné ročníky

Pátek
26.
duben

Prezentace seminárních prací ve 4. ročnících

Závěrečná porada pro závěrečné ročníky

Pondělí
29.
duben

Maturitní volno

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení nejdříve 29.4.2024

Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín 29. a 30. 4. 24

Úterý
30.
duben

Poslední zvonění

Čtvrtek
2.
květen

Maturitní zkoušky – společná část – DT Ma 8:00

Maturitní zkoušky – společná část – DT Aj 13:30

Pátek
3.
květen

Maturitní zkoušky – společná část – DT Čj 8:00

Sobota
4.
květen

Kulturně vzdělávací exkurze do Prahy: 2. A s E. Stejskalovou 4.-6.5. 23

Pondělí
6.
květen

Maturitní zkoušky – společná část – DT Ma+ 8:00

Maturitní zkoušky – společná část – DT Cj 13:00

Čtvrtek
9.
květen

Maturitní volno 9. - 14. 5. 24

Pátek
10.
květen

Český den proti rakovině (septima, 15 dvojic)

Sobota
11.
květen

Poznávací zájezd do Velké Británie 11. - 18. 5. 24

Středa
15.
květen

Konzultační dny maturantů 15. - 17. 5. 24

Pondělí
20.
květen

Ústní maturitní zkoušky (profilová část) 20. - 22. 5. 24

Pondělí
27.
květen

Předání maturitních vysvědčení (v 15 a 16 hod.)

Letní vodácký kurz (3.A, septima) 27. 5. - 31. 5. 24

Sobota
1.
červen

Kulturně vzdělávací exkurze do Prahy: kvinta s L. Fibigerovou

Pátek
14.
červen

Kontrola absence (22%) 14. a 21. 6. 24

Pátek
21.
červen

Uzavření klasifikace

Pondělí
24.
červen

Klasifikační porada

Úterý
25.
červen

Přihlášky k maturitě v náhradním (podzimním) termínu do 25. 6. 2024

Středa
26.
červen

Prezentace seminárních prací 3. ročníků pro mladší spolužáky

Atletické dopoledne pro NG, kvintu a 1.A

Čtvrtek
27.
červen

Sportovní hry

Pátek
28.
červen

Vydání vysvědčení a hodnotící porada

Sobota
29.
červen

Hlavní prázdniny 29. 6. - 1. 9. 24