Pondělí
12.
prosinec

Školní kolo konverzační soutěže ve francouzském, německém, ruském a španělském jazyce

Úterý
13.
prosinec

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Třídní schůzky – konzultační odpoledne (15:15 – 17:17 hod.)

Čtvrtek
22.
prosinec

Pásmo z vlastní tvorby

Pátek
23.
prosinec

Vánoční prázdniny (23.12. - 2.1.)

Neděle
8.
leden

LVVZ – 1. termín– chata Mír v Peci pod Sněžkou (1.A a kvinta), 8. - 13.1.2023

Pondělí
23.
leden

Kontrola absence (22%)

Úterý
24.
leden

Den otevřených dveří (úterý 15 - 17:30 hod.)

Školní kolo matematické olympiády kategorie B, C

Pondělí
30.
leden

Pololetní porada

Čtvrtek
2.
únor

Celoškolní akce Múzování

Vydání vysvědčení

Pátek
3.
únor

Pololetní volno

Pondělí
20.
únor

Jarní prázdniny (20. - 26. 2. 2023)

Středa
1.
březen

Jednání školské rady (březen)

Přihlášky do prvních ročníků

Neděle
12.
březen

LVVZ – 2. termín - chata Mír v Peci pod Sněžkou (sekunda), 12.-17.3.2023

Pondělí
27.
březen

Srdíčkový den – charitativní akce (2.A, 13 dvojic), 1 den 27.-31.3.

Sobota
1.
duben

Kulturně vzdělávací exkurze do Prahy: 2. A s E. Stejskalovou (duben - květen)

Kulturně vzdělávací exkurze do Prahy: 1. A s L. Malinovou (duben-květen 23)

Kulturně vzdělávací exkurze do Prahy: 3. A s L. Malinovou (duben-květen 23)

Kulturně vzdělávací exkurze do Prahy: kvarta s M. Langovou (duben-červen 23)

Kulturně vzdělávací exkurze do Prahy: septima s L. Fibigerovou (duben-červen 23)

Kulturně vzdělávací exkurze do Prahy: kvinta s L. Fibigerovou (duben-červen 23)

Pondělí
3.
duben

Písemná maturitní práce z českého jazyka

Tříčtvrtletní porada

Úterý
4.
duben

Písemná maturitní práce z ostatních cizích jazyků

Třídní schůzky (od 16:15 hod.)

Středa
5.
duben

Písemná maturitní práce z anglického jazyka

Čtvrtek
6.
duben

Velikonoční prázdniny

Čtvrtek
13.
duben

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté gymnázium – 1. termín

Pátek
14.
duben

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté gymnázium – 2. termín

Pondělí
17.
duben

Jednotná přijímací zkouška pro osmileté gymnázium – 1. termín

Úterý
18.
duben

Jednotná přijímací zkouška pro osmileté gymnázium – 2. termín

Kontrola absence pro závěrečné ročníky (22%)

Úterý
25.
duben

Následná kontrola absence pro závěrečné ročníky (22%)

Uzavření klasifikace – závěrečné ročníky

Středa
26.
duben

Prezentace seminárních prací ve 4. ročnících

Závěrečná porada pro závěrečné ročníky

Čtvrtek
27.
duben

Maturitní volno

Pátek
28.
duben

Poslední zvonění

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení nejdříve v tento den

Pondělí
1.
květen

Český den proti rakovině (septima, 15 dvojic) - květen 23

Úterý
2.
květen

Maturitní zkoušky – společná část – didaktické testy (2. - 5. 5. 23)

Úterý
9.
květen

Maturitní volno (9. - 12. 5. 23)

Středa
10.
květen

Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín 10. a 11. 5. 23

Pondělí
15.
květen

Konzultační den pro maturanty

Úterý
16.
květen

Ústní maturitní zkoušky (profilová část) 16. - 19. 5. 23

Středa
24.
květen

Předání maturitních vysvědčení (středa v 15:00 hod.)

Pondělí
29.
květen

Letní vodácký kurz (3.A, septima) 29. 5. - 2. 6. 23

Pondělí
12.
červen

Poznávací zájezd do Velké Británie 12. - 19. 6. 23

Pondělí
19.
červen

Kontrola absence (22%)

Pátek
23.
červen

Následná kontrola absence (22%)

Přihlášky k maturitě v náhradním (podzimním) termínu

Uzavření klasifikace

Pondělí
26.
červen

Klasifikační porada

Středa
28.
červen

Prezentace seminárních prací 3. ročníků pro mladší spolužáky

Atletické dopoledne pro NG, kvintu a 1.A

Čtvrtek
29.
červen

Sportovní hry

Pátek
30.
červen

Vydání vysvědčení a hodnotící porada

Sobota
1.
červenec

Hlavní prázdniny 1. 7. - 3. 9. 23