Pondělí
29.
květen

Letní vodácký kurz (3.A, septima) 29. 5. - 2. 6. 23

Sobota
10.
červen

Poznávací zájezd do Velké Británie 10. - 17. 6. 23

Pondělí
19.
červen

Kontrola absence (22%)

Pátek
23.
červen

Následná kontrola absence (22%)

Přihlášky k maturitě v náhradním (podzimním) termínu

Uzavření klasifikace

Pondělí
26.
červen

Klasifikační porada

Středa
28.
červen

Prezentace seminárních prací 3. ročníků pro mladší spolužáky

Atletické dopoledne pro NG, kvintu a 1.A

Čtvrtek
29.
červen

Sportovní hry

Pátek
30.
červen

Vydání vysvědčení a hodnotící porada

Sobota
1.
červenec

Hlavní prázdniny 1. 7. - 3. 9. 23