Úterý
24.
květen

Předání maturitních vysvědčení (15:00 hod.)

Pondělí
30.
květen

Letní vodácký kurz (3.A, septima)

Středa
15.
červen

Poznávací zájezd do Rakouska

Pondělí
20.
červen

Kontrola absence (22%)

Čtvrtek
23.
červen

Přihlášky k maturitě v náhradním (podzimním) termínu

Pátek
24.
červen

Kontrola absence (22%)

Uzavření klasifikace

Pondělí
27.
červen

Klasifikační porada

Úterý
28.
červen

Prezentace seminárních prací 3. ročníků pro mladší spolužáky

Atletické dopoledne pro NG, kvintu a 1.A

Středa
29.
červen

Sportovní hry

Čtvrtek
30.
červen

Vydání vysvědčení a hodnotící porada

Pátek
1.
červenec

Hlavní prázdniny