Úvod » Nezařazené » Předjaří na gymnáziu

Předjaří na gymnáziu

Předjaří na gymnáziu

Všichni se posmívají mé jarní předpovědi z minulého čísla, a tak raději mlčím a předávám slovo přírodovědcům, respektive paní kolegyni Mgr.Kateřině Bajnárkové – rovnou třikrát.

J.T.

Úspěchy v krajských kolech Biologické olympiády v kategoriích A a B

Během dvou pátků po sobě se v Hradci Králové uskutečnila krajská kola Biologické olympiády pro kategorie A (3. a 4. ročníky středních škol) a B (1. a 2. ročníky středních škol). V obou kategoriích měla naše škola soutěžící, kteří bojovali s těmi nejlepšími v Královéhradeckém kraji hned v několika biologických disciplínách ( test, poznávání rostlin, poznávání živočichů, poznávaní speciální, 3 praktické úlohy). Tématem letošního ročníku, které spojovalo všechny disciplíny, bylo „Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin“.

V krajském kole v kategorii A, konaném 5.4.2013 na Univerzitě Hradec Králové, naši školu reprezentovaly Veronika Palkovičová a Sabina Poláková (obě z oktávy), které se umístily na 22. a 27. místě s úspěšností 55% a 53,1%.

V krajském kole v kategorii B, které se konalo 12.4.2013 na Gymnáziu B. Němcové v Hradci Králové, studentka Petra Mačková (sexta) obsadila krásné 10. místo s úspěšností 59,6% a titul úspěšný řešitel jí unikl o pouhé 0,4%.

Všem třem studentkám děkujeme za reprezentaci naší školy, gratulujeme k umístění a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích, které je ještě v tomto roce čekají.

 

Jak pochopit Šumavu?

Ve středu 20.3.2013 jsme pro studenty biologického semináře, pro účastníky biologických soutěží a další zájemce o biologii uspořádali ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zhruba devadesátiminutovou přednášku na aktuální téma Jak pochopit Šumavu?

Ve dvou blocích nás Mgr. Pavel Čapek a Daniel Vaněk, přednášející z Jihočeské Univerzity, seznámili se současným stavem šumavské přírody. Pomocí širších historických souvislostí a biologických poznatků vysvětlili, proč došlo ke kůrovcové kalamitě a polomům při orkánu Kyrill v roce 2011. Ke zvážení předložili různé varianty řešení současného stavu, upozornili na jejich pravděpodobné důsledky a komentovali je z biologického hlediska. Povídání bylo doplněno promítáním powerpointové prezentace. Škoda jen, že kvůli obsáhlosti tématu již nedošlo na diskusi. Jistě by byla stejně zajímavá jako celá přednáška.

Na konci přednášky jsme obdrželi od přednášejících film Silva Gabreta – jak se rodí šumavský les. Jeho záznam je možné zhlédnout na internetu (http://www.youtube.com/watch?v=_Uak3KGa1Ak).

Novopacký slavíček

Ve středu 10.4.2013 se skupinka 11 studentek  naší školy vypravila brzkým ranním vlakem do Nové Paky, aby předvedly své pěvecké dovednosti před aulou nabitou ostatními soutěžícími a tříčlennou porotou, složenou z řad hudebních odborníků.

kategorii B3 (pěvecké duo, trio, kvarteto pro dospívající a dospělé) nás reprezentovalo duo Michaela Hrdinová a Eliška Kratěnová (obě z 1.A), vítězky letošního gymnaziálního Múzování . Ve velké konkurenci devíti soutěžních seskupení výhradně z pedagogických a základních uměleckých škol předvedly skvělý výkon a svými písněmi Mezi horami a Heaven od Bryana Adamse si vyzpívaly krásné 3. místo.

Zbylých 9 dívek naší výpravy (K. Matejsková, P. Šedivá, S. Mistrová, A. Čepičková, A. Šimková, B. Diheneščiková, J. Štaffová, M. Lebedinská, M. Helbichová) a paní učitelka K. Bajnárková tvořily sbor, který pod vedením sbormistryně Pavly Pazderové soutěžil v kategorii C (volná seskupení). Sbor na svém úplně prvním veřejném vystoupení od svého vzniku zazpíval lidovou píseň Dyž verbuju a tradicionál Rákosí. V soutěžním zápolení, kterého se účastnily ještě další 3 pěvecká seskupení, se umístil na krásném 2. místě. Tohoto umístění si obzvláště ceníme, protože po pouhých 10 zkouškách a v tak nízkém počtu se dívkám podařilo čistě zazpívat dvě trojhlasé skladby a vyrovnat se tak sborům s delší tradicí. Vidíme v tom příslib dalšího zlepšování, v který pevně doufáme.

Další samostatné vystoupení sboru budete moci vidět při příležitosti předávání maturitních vysvědčení v aule gymnázia Jaroměř.

Dvě studentky našeho gymnázia rovněž soutěžily za ZUŠ Jaroměř a podařilo se jim obsadit medailové pozice. V kategorii A5 (sólový zpěv, 8. – 9. třída) se na 3. místě umístila Adéla Šimková (tercie) a v kategorii B2 (pěvecké duo, trio, kvarteto, 6. – 9. třída) se na 2. místě umístilo duo Adéla Šimková (tercie) a Natálie Höllová (sekunda).

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme ke krásným výsledkům.

 

Na závěr studentská zpráva o zájezdu do Británie. Sepsala ji Tereza Lelková ze septimy. Prý jí pomáhal Standa Koot.

Koncem března jsme se vydali na tradiční jarní zájezd do Velké Británie. Svoji pouť jsme na rozdíl od postav z povídek Geoffrey Chaucera nekončili, ale naopak začali v Canterbury. Jak jsme se později dozvěděli, ten den ve zdejší katedrále zasedl na arcibiskupský stolec nový nejvyšší představitel anglikánské církve. Odtud jsme se vydali do historického města Rochesteru, které se pyšní především hradem postaveným již v dobách vlády synů Viléma I. Dobyvatele. Neodolali jsme a navštívili místní „pub“. Domácí čokoládový koláč nás nenechal na pochybách, že anglické dezerty jsou opravdu neuvěřitelně sladké. Na závěr dne, již na cestě za „našimi londýnskými rodinami“, nadchlo především ženské osazenstvo zájezdu nakupování v obrovském obchodním centru Blue Water. Ve Velké Británii je „až“ čtvrté největší, ale jinde v Evropě bychom větší našli pouze ve Vídni. Během pobytu v rodinách se naším hlavním cílem stal Londýn. Navštívili jsme pevnost Tower a opodál stojící Tower Bridge. Pozdravili jsme Její Veličenstvo královnu Alžbětu II., krmili zvědavé veverky a stáli na nultém poledníku. Součástí přepravy byla i plavba lodí po řece Temži a my jsme tak měli možnost poznat Londýn z jiného úhlu. Počasí nám bohužel po většinu času nepřálo, ale o to více jsme si užili návštěvu slavného muzea voskových figurín Madamme Tussauds. Je neustále plné nadšených návštěvníků a i díky tomu zde vládne skvělá atmosféra. Každý si tu najde svého oblíbence, i když poněkud voskového. Ke konci prohlídky jsme se vydali typickým černým taxíkem na projížďku britskou historií.

Cesta zpět domů byla dlouhá. Kvůli náročnému čekání na noční trajekt jsme nabrali poměrně velké zpoždění, které však šikovní řidiči nakonec dokázali dohnat. V podvečerních hodinách jsme se vrátili zpět do Jaroměře, kde už na nás čekali netrpěliví, ale šťastní rodiče.

 

P.S.

Až vyjde tento zpravodaj, tak už opravdu, ale opravdu bude všude okolo nás zelená tráva a snad i kvetoucí keře a stromy.

S pozdravem Vaše J.T.