Úvod » Nezařazené » Pražské ohlédnutí

Pražské ohlédnutí

V letošním školním roce se dvě třídy gymnázia (konkrétně 1.A a kvarta) vypravily na jednodenní exkurzi do hlavního města. V rámci doplnění výuky literatury a dějepisu jsme se nejprve seznamovali s některými významnými budovami a sochami na trase Wilsonovo nádraží – Staré Město.

   Naším hlavním cílem však bylo Židovské muzeum. V rámci programu Badatel, který pro žáky škol připravuje Vzdělávací a kulturní centrum ŽM, jsme si nejdříve připomněli důležité souvislosti z dějin a literatury, poté jsme se rozdělili do pěti skupin a začala samostatná práce.

   Naším úkolem bylo nastudovat z dané oblasti (přidělené lektorkou) všechny potřebné informace a následně je prezentovat i s praktickými ukázkami. Zadaná témata vždy souvisela s praktickým životem. Čekal nás nejdříve běh života se všemi důležitými obřady (naši „muži“ se měli možnost obléknout do talitu a připevnit si tefilin – tzv. „modlitební řemínky“), mohli jsme si „osahat“ kopii tóry. Také jsme si vysvětlili, co je mezuza a kde se nachází, co je tabulka mizrach, objasnili jsme pojem košer a podle daných zásad jsme mohli navrh-nout vhodný jídelníček.

   Další skupina pak měla za úkol slavnostně prostřít šabatový stůl a uvést vše důležité, co se šabatem souvisí. Rovněž jsme si připomněli význam svátku Pesach, ukázali jsme si všechny potraviny, které se nacházejí na sederové míse a zájemci rovněž mohli ochutnat macesy (nekvašené chleby).

   Zlatým hřebem dopoledne se pak stala ukázka židovské svatby – i s nezbytným svatebním baldachýnem, svatební smlouvou, všemi důležitými rituály i závěrečným přáním Mazl tov!

   Odpoledne patřilo návštěvám Staronové a Pinkasovy synagogy a rovněž starého hřbitova s jeho sugestivní atmosférou.

   Myslím, že se obě exkurze (30.4. i 3.6.) vydařily (včetně počasí) a už se budeme těšit na příští školní rok, kdy se do Prahy vydáme na delší dobu.

                                                                                  Kamila Křížová