Úvod » Pověřenec GDPR

Pověřenec GDPR

je osoba, která monitoruje soulad zpracovávání dat a údajů ve škole s Nařízením Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 (GDPR).

Kontakt na pověřence: poverenec@goajaro.cz

Informace o zpracování osobních údajů:

Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základě zákona (např. případ vedení dokumentace školy) a dále na základě informovaného souhlasu (např. údaje o žákovi pro ubytování na školní akci). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS f3xzp92, emailem na adrese reditel@goajaro.cz nebo poštou na adrese Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř, Lužická 423, 551 23 Jaroměř. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Podrobnější informace získáte v upraveném školním řádu, případně ve směrnici Ochrana osobních údajů (GDPR). Obě směrnice jsou k nahlédnutí v odkaze Ke stažení, část Školní řád.