Úvod » Prezentace předmětů » Anglický jazyk » Divadlo » Pojeďte s námi do Anglie

Pojeďte s námi do Anglie

   
          Anglie 2013

                                                                 
18. – 23. BŘEZNA 2013             Cena 6950,- Kč

Program:
1. den – odjezd od budovy školy v odpoledních hodinách, transfer autokarem přes SRN

2. den – navštívíme hlavní město Belgie, kde uvidíme během okružní jízdy sídla EU a pěší prohlídkou absolvujeme historické jádro Bruselu. Odjedeme k  Atomiu, které představuje 165 miliardkrát zvětšený model molekuly železa.
Další zastávkou budou historické Bruggy. Večer se  ubytujeme v hotelu F1v Calais,  pokud bude zájem, mohou řidiči ohřát k večeři párky.
    
3. den – v ranních hodinách odjedeme do Calais a trajektem poplujeme  do Doveru ve Velké Británii, cestou připravíme v autobuse snídani, která je v ceně zájezdu. Navštívíme historické městečko Canterbury s proslulou katedrálou. Následuje prohlídka hradu Leeds a poté odjedeme do Rochesteru  –  středověkého městečka, kde můžeme obdivovat staré uličky historického města, zříceninu hradu a katedrálu. Odjedeme na ubytování do londýnských rodin, které si pro nás přijedou  na sběrné parkoviště a ráno nás dovezou zpět. Poskytnou nám večeři a nocleh . Do rodin budeme rozděleni po dvou až čtyřech osobách.

4. den – po snídani odjedeme do Londýna, kde prožijeme celý den, rodiny nám poskytnou na celý den lunch – balíček s jídlem. Projdeme se po nejznámějších místech Londýna. Uvidíme střídání stráží královské gardy, Buckinghamský palác, The Mall, Whitehall, Big Ben, Parlament, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác,Trafalgarské náměstí. Navštívíme Muzeum voskových figurín Madame Tussaud. Večer se opět ubytujeme v našich rodinách.

5. den – po snídani odjedeme do Greenwich, kde strávíme část dne. Greenwichským parkem dojdeme ke Královské observatoři s Nultým poledníkem. Nachází se tu také National Maritime Muzeum, kotví tu zrenovovaná historická loď Cutty Sark. Odjedeme lodí do City, kde prožijeme zbytek dne. Můžeme navštívit  pevnostTower s královskou klenotnicí, Tower Bridge, na Temži kotví válečný křižník Belfast, který dnes slouží jako muzeum. Po návratu do autobusu je opět možno objednat si párek k večeři a vydáme na zpáteční cestu
do Doveru na trajekt. Čeká nás noční přejezd Francie, Belgie a Německa.

6. den – kolem 12. hodiny přejedeme hranice do ČR. Do prvních výstupních míst  se vrátíme kolem 18. hodiny.

Doprava je zajištěna luxusním autobusem Mercedes, který je vybaven klimatizací,  je možno zakoupit tu teplé a studené nápoje a další občerstvení.

Cena zahrnuje:
•    pojištění záruky pro případ úpadku CK
•    2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel)
•    1x ubytování v hotelu Formule 1
•    2x ubytování v anglických rodinách
•    2x snídaně, 2x večeře, 2x oběd formou balíčku
•    služba průvodce po celou dobu zájezdu a testy
•    komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel

Cena nezahrnuje:
•    vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 75,- GBP / studenti a 55,- GBP / děti do 16 let). Upřesníme dle aktuálních cen v době konání cesty.

Hlaste se u Mgr. J. Budinské
Kabinet cizích jazyků 1.patro