Úvod » Nezařazené » Podpora přírodovědného vzdělávání nejen pro žáky gymnázia v Jaroměři

Podpora přírodovědného vzdělávání nejen pro žáky gymnázia v Jaroměři

Na jaře tohoto roku se naší škole podařilo úspěšně se zapojit do krajského projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji jako jednomu z 27 partnerů. Projekt byl na konci prázdnin schválen a škola z něj může vyčerpat až 1 807 636 Kč. 

Díky tomu hodláme zlepšit kvalitu ve vzdělávání přírodovědných předmětů, především chemie a fyziky, nejen u žáků naší školy, ale i okolních základních škol. Jedná se o praktická laboratorní cvičení a měření, přírodovědné exkurze. Konkrétně zmodernizujeme laboratoř chemie, pořídíme moderní měřící sondy pro výuku všech tří přírodovědných předmětů a pro laboratoř fyziky nakoupíme technické stavebnice.

Pro žáky druhých stupňů všech tří jaroměřských základních škol a chvalkovickou ZŠ od posledního zářijového týdne zahájí svou činnost přírodovědný kroužek, ve kterém se žáci zdokonalí v práci se sdělovací a výpočetní technikou, naučí se připravovat mikroskopické preparáty, poznávat přírodniny, provádět zajímavé chemické pokusy, sestavovat funkční obvody z elektronické stavebnice a mnoho dalších činností. Podobně zaměřený kroužek je připraven i pro naše žáky v nižším gymnáziu.

Pro žáky vyššího stupně gymnázia budou realizovány již předmětové kroužky – biologický, fyzikální a chemický, které budou také zaměřené především prakticky, ale pochopitelně s náplní odpovídající pokročilejším znalostem žáků.

Pro žáky základních škol z České Skalice a z Dubence jsme připravili aktivity spočívající ve využití (sdílení) našich přírodovědných laboratoří (především chemické) pro praktickou „výzkumnou“ činnost jejich žáků.

Zmíněný projekt také umožní našim žákům, případně zájemcům z uvedených kroužků, navštívit zdarma liberecký IQ park a každý rok dvěma třídám druhého ročníku vyššího gymnázia jadernou elektrárnu Dukovany (spojeno s ekologickou exkurzí Příroda Pálavy). 

 

Mgr. Karel Hübner

ředitel školy