Úvod » Prezentace předmětů » Biologie » Podpora polytechnického a odborného vzdělávání na Gymnáziu J. Žáka 2018

Podpora polytechnického a odborného vzdělávání na Gymnáziu J. Žáka 2018

V letošním roce se Gymnázium J. Žáka v Jaroměři úspěšně zapojilo do krajského projektu Podpora polytechnického a odborného vzdělávání. V průběhu tří let se za finanční podpory kraje uskuteční množství exkurzí, žáci jaroměřských základních škol budou pracovat v našich odborných laboratořích a děti z mateřských škol se zde začnou seznamovat se základy přírodovědných oborů. Poskytnuté prostředky budou dále využity na rekonstrukci biologické laboratoře.

V dubnu byla první realizovanou akcí velice zajímavá exkurze do automobilky Škoda v Mladé Boleslavi.

Dalším naším cílem se staly Jeseníky. Studenti na začátku května navštívili Muzeum a ruční papírnu ve Velkých Losinách, seznámili se s historií těžby drahých kovů ve Zlatých Horách. Vrcholem exkurze byla prohlídka přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně a samozřejmě také úchvatná příroda jarních Jeseníků.

Během května a června ještě se studenty prvních ročníků prozkoumáme Liberec a jeho okolí. Studenti druhých ročníků budou poznávat rostliny a živočichy na Pálavě. Cestou na Moravu se zastavíme v jaderné elektrárně Dukovany.

Všechny tyto aktivity významně přispívají ke zkvalitnění a zpestření výuky.

Mgr. Hana Pelouchová, vedoucí předmětové komise

Mlýny na polymetalické rudy ve Zlatých Horách se žáky kvarty v popředí, foto: J. Váchová