Úvod » Soutěže » Pochválit se neškodí

Pochválit se neškodí

Nedávno byl doručen na naše gymnázium dopis z Univerzity obrany v Brně. Rektor-velitel, brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. ho napsal našemu panu řediteli.

Vážený pane řediteli,

rád bych Vás informoval o úspěšné absolventce Univerzity obrany poručici Ing. Michaele Halické, která je absolventkou Vašeho gymnázia. Poručice Michaela Halická byla slavnostně vyřazena z vojenského studia a promována inženýrkou dne 31. července 2015 v Brně. Jako výtečná studentka magisterského studia v oboru Ekonomika řízení lidských zdrojů získala věcný dar od ministra obrany České republiky – hodinky s věnováním a stala se nejlepším absolventem Univerzity obrany v akademickém roce 2014-2015.

Vaše gymnázium ji velmi kvalitně připravilo na další studium a Halická uspěla v náročném přijímacím řízení ke studiu na vojenské vysoké škole. Poručice Michaela Halická je kvalitně připravenou vojenskou profesionálkou, skvěle vybavenou odborně, jazykově, fyzicky i morálně. Nastupuje do Strakonic jako personalistka u 25. protiletadlového raketového pluku. S pozdravem

Bohuslav Přikryl