Úvod » Pěvecký sbor

Pěvecký sbor

Dívčí komorní pěvecký sbor gymnázia vznikl v lednu 2013 a název Kapa si dal podle počátečních slabik křestních jmen sbormistryň Kateřiny Bajnárkové a Pavly Pazderové. Zkouší ve čtvrtek od 16 do 18:30 hodin  a na víkendových soustředěních. V repertoáru má asi 40 skladeb různých žánrů od lidových písní všech národů, přes staré polyfonie až po písničky populární. Vystupuje na akcích školy, z nichž jmenujme alespoň každoroční Múzování, pořádá vlastní vánoční a jarní koncerty, spolupracuje s folkovou kapelou Altán trio a s dívčím pěveckým sborem Rondo z Hradce Králové, s nimiž pořádá společná hudební setkání. Každoročně se účastní hudebních přehlídek a soutěží, v nichž dosáhl již několika úspěchů. Na regionální soutěži gymnaziálních sborů byl letos oceněn Stříbrným pásmem, z Novopackého slavíčka přivezl již dvě druhá a jedno třetí místo a na mezinárodní přehlíce Lomnické hudební léto byl již dvakrát oceněn Lomnickou notičkou. Sbor děkuje svým přátelům, zejména klavíristce Mgr. Janě Přibylové, manželům Evě a Janu Čepičkovým a Janě a Pavlu Šimkovým za obětavou pomoc při přípravě a realizaci hudebních projektů, a všem rodičům a  vedení i učitelům gymnázia za přízeň.

Případní zájemci o členství jsou vítáni a zváni na prázdninové dvoudenní soustředění.

1179t 1180t