Úvod » Pěvecký sbor

Pěvecký sbor

Dívčí komorní pěvecký sbor gymnázia vznikl v lednu 2013 a název Kapa si dal podle počátečních slabik křestních jmen sbormistryň Kateřiny Bajnárkové a Pavly Pazderové. V repertoáru měl asi 40 skladeb různých žánrů od lidových písní všech národů, přes staré polyfonie až po písničky populární. Vystupoval na akcích školy, z nichž jmenujme alespoň každoroční Múzování, pořádal vlastní vánoční a jarní koncerty, spolupracoval s folkovou kapelou Altán trio a s dívčím pěveckým sborem Rondo z Hradce Králové, s nimiž pořádal společná hudební setkání. Každoročně se účastnil hudebních přehlídek a soutěží, v nichž dosáhl několika úspěchů. Na regionální soutěži gymnaziálních sborů byl oceněn Stříbrným pásmem, z Novopackého slavíčka přivezl již dvě druhá a jedno třetí místo a na mezinárodní přehlídce Lomnické hudební léto byl dvakrát oceněn Lomnickou notičkou. Sbor ukončil svou činnost v roce 2020.

1179t 1180t