Úvod » Prezentace předmětů » Anglický jazyk » Projekty » Pedagogická praxe v Anglii 2006

Pedagogická praxe v Anglii 2006

Devět studentů čtvrtého ročníku Pedagogického lycea v Jaroměři odletělo 30. září 2006 na třítýdenní studijní stáž do Velké Británie.

Do jihoanglického Tavistocku je doprovodila Mgr. Jaroslava Budinská, která má projekt mobility Leonardo da Vinci na starost. Účastníci tak absolovali odbornou pedagogickou praxi ve vzdělávacích zařízeních – tzv. nurseries a primary schools v zahraničí, což podpoří jejich rozvoj nejen z hlediska profesního vzdělávání, ale podpoří i jazykovou vybavenost a přispěje k osobnostnímu rozvoji mladých lidí.

Studenti získají tzv. Europass.

Europass je první evropský soubor dokladů o vzdělání držitele, jeho schopnostech, dovednostech a pracovních zkušenostech. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v celé Evropské unii. Je nástrojem zlepšujícím čitelnost kvalifikací a mobilitu pracovníků na evropském pracovním trhu.

Stážisté pracovali jako asistenti ve čtyřech školkách a předškolních zařízeních. V průběhu praxe vyplňovali tzv. Metodický zásobník, do kterého zapisovali získané informace, porovnávali zkušenosti s českou realitou.

Naše partnerská škola Tavistock College zajistila ubytování v anglických rodinách, což také přispělo k rozvoji jazykových dovedností.

Studenti si tak v praxi ověřili své vědomosti z pedagogiky, psychologie, angličtiny, schopnost vlastní adaptability a samostatnosti v odlišném kulturním prostředí.