Úvod » Prezentace předmětů » Výtvarná výchova » Exkurze » Originální nadpis pro Múzování 2013

Originální nadpis pro Múzování 2013

Studenti sexty, kteří mají výtvarnou výchovu, vytvořili pro Múzování 2013 opět originální nadpis. Měli velmi těžký úkol, a sice vyrovnat se velmi zdařilému nadpisu, ketrý vloni vytvořili studenti výtvarné výchovy současné septimy.

Jako téma si zvolili kritiku konzumního způsobu života. Myslím, že se jim to skvcěle podařilo, ohlasy byly velmi pochvalné i obdivné.

Oba nadpisy si můžete prohlédnout na chodbách školy  a všimnout si preciznosti provedení. Škoda, že neuslyšíte znělky, které k tomu autoři připravili.

Těšíme se na Múzování 2014! Máte o čem přemýšlet, milí studenti výtvarné výchovy 1.A a kvinty!

Děkuji autorům.

Eva Stejskalová