Úvod » Nezařazené » Olympionici

Olympionici

Ve dnech, kdy sledujeme prostřednictvím televize naše sportovce v Soči, bojují i naši studenti na všech frontách. Konají se „olympiády“ ve všech předmětech a kolech. Ta školní proběhla nedávno, okresní právě probíhají, a než tento text vyjde, budeme už vědět, kdo pronikl do kraje a možná i dále.

Všem olympionikům, schopným a ochotným reprezentovat svou zem, respektive svou školu, patří obdiv a dík za námahu i obětovaný čas. Na gymnáziu máme několik polyhistorů, kteří jsou prostě všude – dobře počítají, ovládají chemii a biologii, mluví plynule anglicky, případně dalším cizím jazykem a ještě jsou ochotni poprat se s většinou nepříjemným testem a slohovým zadáním v češtině. Mezi tyto hvězdy gymnázia patří např. Eliška Cejnarová z kvarty nebo Petra Mačková a Martin Škrabka ze septimy.

V čem se konkrétně soutěží? V češtině jsou dvě disciplíny: test, který obsahuje logické hrátky s významy slov a vět, a slohová práce. Letos např. znělo její zadání pro starší studenty „Když otevřu dveře…“. Tuto větu měli soutěžící někde v textu použít. Téma tedy bylo úplně volné. A tak v jedné práci vysloví tuto větu rozhořčená matka, když nahlédne do pokoje své nepořádné dcery. V jiné práci otevře dveře symbolicky válečný veterán z Vietnamu a vidí za nimi všechny prožité hrůzy. Tak odlišné pojetí zadaná věta umožňuje. Teď ještě bude zajímavé, jaký vkus bude mít porota, neboť hodnocení slohových výkonů je vždy subjektivní. To jen tvůrci státních maturit se domnívají něco jiného.

Olympiáda v cizích jazycích mívá čtyři disciplíny. Nejobtížnější bývá tradičně poslech a následná interpretace slyšeného, dále vede porota se soutěžícím rozhovor na vylosované konverzační téma, potom student popisuje obrázek a nakonec musí předvést „řešení běžné situace“, jako např. reklamaci zboží či orientaci ve městě. Významného úspěchu dosáhla Šárka Horáková ze 3.A. Zvítězila v okresním kole v angličtině a postupuje do kraje. Další výsledky zatím neznáme.

Dějepisci vybrali pro letošní rok téma „Město v proměnách času“, a to od zakládání měst až do roku 1918. A tak bylo dobré se vyznat v cechovních erbech, různých privilegiích a daních, ale hodila se i znalost pražských náměstí – bývalých tržišť, mostů či univerzity. Eliška Cejnarová z kvarty obsadila v okresním kole 4. místo, když od prvního ji dělily pouhé čtyři body.

Matematická olympiáda má spoustu kategorií, protože v této vědě hraje každý rok studia velikou roli. Naši kvartáni Suchánková, Hroneš, Cejnarová získali ve své kategorii v okresním kole 2., 3. a 5. místo a postupují do kraje. Postupují rovněž Smetana a Zrůst z kvinty a v nejvyšší kategorii A stabilní opory Škrabka a Holínský ze septimy a Modrý z oktávy.

Přírodovědci (biologové a chemici) mají své olympiády velmi komplikované a organizačně náročné. Skládají se totiž z několika disciplín a dělí se z podobných důvodů jako v matematice do více kategorií. Tématem biologické olympiády pro nižší gymnázium byly „Barvy v přírodě“. Na soutěžící čekaly tři náročné disciplíny – zábavná laboratorní práce, záludný a náročný teoretický test a ještě záludnější poznávání rostlina živočichů. A kdo to zvládl nejlépe? V kategorii D (prima a sekunda) soutěž zcela ovládla žákyně primy Alžběta Žurková.

V kategorii C (tercie a kvarta) bylo adeptů na prvenství více a o konečném pořadí rozhodovaly skutečné detaily. Nakonec první místo obsadila Eliška Cejnarová, když o několik málo bodů porazila druhého Jana Hroneše a třetí Adélu Šimkovou (všichni z kvarty). Všichni postoupili do okresního kola. Školní kolo chemické olympiády kategorie D (nižší gymnázium) se letos stalo výhradně dívčí záležitostí. Pět statečných žákyň v bílých chemických pláštích se odvážně prokousalo nástrahami domácích úkolů, teoretického testu i manuálně náročné laboratorní práce. A kdo zvítězil? Eliška Cejnarová z kvarty. Starší studenti již mají za sebou krajské kolo chemické olympiády. V kategorii A (maturitní ročníky) obsadila Anna Freislebenová z oktávy 4. místo a pouze potvrdila, že zájem několika přírodovědných vysokých škol o její studium je zcela oprávněný. V kategorii B (druhé a třetí ročníky SŠ) vybojovala 5. místo Veronika Valerová ze 3.A a též její kariéra směřuje nadějně ke studiu chemie na VŠ. Pro odbornou a časovou náročnost biologické a chemické olympiády patří soutěžícím i učitelům – organizátorům obdiv. Další kategorie teprve zápolí.

Jitka Trefilová