Úvod » Prezentace předmětů » Společenské vědy » Výuka » Ohlédnutí za Múzováním 2013

Ohlédnutí za Múzováním 2013

Ohlédnutí za MÚZOVÁNÍM  2013

Jaké bylo letošní Múzování? Můj první pocit je „ještě že už je to za námi!“, ale popravdě taky trochu „škoda, že už je to za námi…“ Tahle akce některé z nás totiž nejen stresuje, ale taky trochu doufám sbližuje. Nejen mezi kolegy, ale taky učitele a studenty. Něco spolu tvoříme, organizujeme, zdokonalujeme, vymýšlíme, opravujeme, nadáváme, křičíme, smějeme se, naštveme, udobříme, uklidníme,  pochválíme…  Je to dost situací, které běžně při vyučování nezažíváme.

Máme tohle vůbec zapotřebí? Asi ano, protože každý rok do téhle mašinérie dobrovolně vstoupí docela dost lidí a někteří opakovaně.

Dopolední program byl trochu nervóznější, ale hlavně byl dlouhý – víc než jsme plánovali (omluva našim nejmladším – ti to proseděli/proklečeli na žíněnkách…) Čím to bylo? Jednak jsme podle plánu dali prostor našim skvělým hostům – baroknímu sdružení S.P.O.R.C.K. s unikátními nástroji a dobovým přednesem skladeb, NEW DIRECTION (David Chalupa s krásnými tanečnicemi), svěžímu kytarovému orchestru s nepřehlédnutelným dirigentem a muzikantem Milošem Dvořáčkem, Lucii Pozůstalové (představila nám svou životní lásku – příčnou flétnu), triu našich hvězdných zpěvaček, originální skupině UNICORN. Dále se ještě (zřejmě již tradičně?) ukázali někteří hudbymilovní a hudbyschopní učitelé… S tím vším se počítalo předem, ale trochu nás zaskočil zájem účinkujících v posledním týdnu před Múzováním. Najednou se vynořilo několik zajímavých vystoupení (včetně těch nejlepších!), která se těžko odmítala. K tomu musíme připočítat také několik nutných prostojů kvůli speciálnímu ozvučení nástrojů a sborů a taky byla nezbytná přestávka. Suma sumárum skoro čtyři hodiny. No, snad se to dalo vydržet (taky jsme se mohli učit!), ale doufám, že jste si to spíše užili. (Notorickým kritikům a šťouralům doporučuji představit si sama sebe před plnou aulou včetně balkónu).

Letos jsme si troufli velkou část programu předvést ještě jednou odpoledne pro rodiče a veřejnost. Nikdo z nás nedokázal odhadnout, kolik přijde lidí – asi 50? Světe div se, byla zase skoro plná aula! Poučeni z dopoledne jsme všechno trochu zrychlili, ale spíše to samo všechno plynulo, mnohá vystoupení se povedla lépe, účinkující sami přiznali, že byli víc v pohodě. A obecenstvo? Bylo soustředěnější, tolerantnější a někdy i spontánnější – to jsme nečekali!

A jak hodnotit úroveň vystoupení? Prostě odpovídala úrovni našich studentů. Vzhledem k věkovému rozložení účinkujících (12 až 19 let!) jsme se mohli setkat s pohádkami a scénkami přes nadějná vystoupení pěvecká a taneční až po náročné a zralé výkony v hudbě, zpěvu, tanci. Nehledáme superstar, jen dáváme prostor talentu, odvaze, zábavě. Pro někoho příliš povrchní („konzumní“?), pro někoho zas až příliš náročné, chvílemi skoro nekonzumovatelné. Ale takové jsou prostě vaše zájmy!

A teď věcně: Výsledky hlasování o vítěze dopoledního programu (z celkem 16ti čísel):

  1. Místo: Michaela Hrdinová a Eliška Kratěnová z 1.A  – zpěv s klavírem
  2. Místo: Tereza Frisová ze Septimy a Matěj Rajsner z 1.A – street dance
  3. Místo: skupina španělštiny ze 4.A  a 4.L –„ akční karaoke“
  4. Místo obsadila dvě vystoupení:

Tomáš Merkl z Oktávy – elektrická kytara a sestra Dominika z Kvarty – klavír

Michaela Lánová  – zpěv a Iveta Karousová – klavír (4.L)

     5. Místo: Andrea Nosková z Kvarty a Michaela Helbichová z Kvinty – zpěv

Na závěr ještě několik nutných poděkování (bude toho dost!):

moderátorce a spoluorganizátorce Kamile Křížové, technickému a hudebnímu všeumělovi Pavlu Šimkovi, nadšené hudební organizátorce a inspirátorce Kateřině Bajnárkové, dalším kolegům z Učitelského nadělení – Lucii Šimečkové, Iloně Čechové, Monice Kalfusové, Janě Váchové a Tomáši Láškovi, dále Evě Stejskalové za výtvarnou tvář Múzování a Sextě, která pod jejím vedením vytvořila originální nápis a znělku, Jitce Trefilové za všeobecnou podporu a pomoc kdykoliv s čímkoliv, kolegům – učitelům cizích jazyků, kteří pomáhali na svět cizojazyčným vystoupením, jevištním a PC asistentům ze 3.A Honzovi Finkovi a Karlu Silovskému, fotografce Veronice Rundové z Oktávy, Evě Hlavaté ze 3.A za originální trička pro vítěze, zvukaři Jiřímu Klemencovi a jeho asistentovi, vedení školy za velkorysost při přípravném chaosu, Unii rodičů za finanční podporu, ale hlavně všem skvělým účinkujícím!

Ať žije Múzování 2014!

Lenka Popélyová

vítězky z 1.A Michaela Hrdinová a Eliška Kratěnová