Úvod » Prezentace předmětů » Fyzika » Exkurze » Nový přírodovědný kroužek

Nový přírodovědný kroužek

V novém školním roce se rozběhne Přírodovědný kroužek určený pro ty,
kteří se chtějí dozvědět novinky z chemie, biologie a fyziky, vyzkoušet si zajímavé
pokusy nebo absolvovat exkurzi.
Vaši vyučující biologie, chemie a fyziky připravují návštěvu Chemického jarmarku na VŠCHT v Praze,
prohlídku IQ parku v Liberci a zavítáme i mezi modeláře a robotiky do DDM v Hradci Králové.
PROGRAM JE PŘIPRAVENÝ PRO ZÁJEMCE Z NIŽŠÍHO I VYŠŠÍHO GYMNÁZIA,
ALE I PRO ŽÁKY OKOLNÍCH ZŠ.

více se dozvíte od svých učitelů a na plakátku!