Úvod » Prezentace předmětů » Hudební výchova » Aktuality » Novopacký slavíček

Novopacký slavíček

Ve středu 10.4.2013 se skupinka 11 studentek  naší školy vypravila brzkým ranním vlakem do Nové Paky, aby předvedly své pěvecké dovednosti před aulou nabitou ostatními soutěžícími a tříčlennou porotou složenou z řad hudebních odborníků.

kategorii B3 (pěvecké duo, trio, kvarteto pro dospívající a dospělé) nás reprezentovalo duo Michaela Hrdinová a Eliška Kratěnová (obě z 1.A), vítězky letošního gymnaziálního Múzování . Ve velké konkurenci devíti soutěžních seskupení výhradně z pedagogických a základních uměleckých škol předvedly skvělý výkon a svými písněmi Mezi horami a Heaven od Bryana Adamse si vyzpívaly krásné 3. místo.

Zbylých 9 dívek naší výpravy (K. Matejsková, P. Šedivá, S. Mistrová, A. Čepičková, A. Šimková, B. Diheneščiková, J. Štaffová, M. Lebedinská, M. Helbichová) a paní učitelka K. Bajnárková tvořily sbor, který pod vedením sbormistryně Pavly Pazderové soutěžil v kategorii C (volná seskupení). Sbor na svém úplně prvním veřejném vystoupení od svého vzniku zazpíval lidovou píseň Dyž verbuju a tradicionál Rákosí. V soutěžním zápolení, kterého se účastnily ještě další 3 pěvecká seskupení, se umístil na krásném 2. místě. Tohoto umístění si obzvláště ceníme, protože po pouhých 10 zkouškách a v tak nízkém počtu se dívkám podařilo čistě zazpívat 2 trojhlasé skladby a vyrovnat se tak sborům s delší tradicí. Vidíme v tom příslib dalšího zlepšování, v který pevně doufáme.

Další samostatné vystoupení sboru, na kterém budete moci sbor slyšet zpívat, bude předávání maturitních vysvědčení v aule gymnázia Jaroměř.

Dvě studentky našeho Gymnázia rovněž soutěžily za ZUŠ Jaroměř a podařilo se jim obsadit medailové pozice. V kategorii A5 (zpěv sólo 8. – 9. třída) se na 3. místě umístila Adéla Šimková (tercie) a v kategorii B2 (pěvecké duo, trio, kvarteto 6. – 9. třída) se na 2. místě umístilo duo Adéla Šimková (tercie) a Natálie Höllová (sekunda).

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme ke krásným umístěním. 

 

Michaela Hrdinová a Eliška Kratěnová

Eliška Kratěnová a Michaela Hrdinová

 

 

sbor

sbor

 

Adéla Šimková a Natálie Höllová

Adéla Šimková a Natálie Höllová