Úvod » Prezentace předmětů » Německý jazyk » Výuka » Německé divadlo

Německé divadlo

16. října 2012 se již tradičně vydali studenti třetích a čtvrtých ročníků do Pardubic na divadelní představení v německém jazyce. Každoročně vybíráme z nabídky Německého divadelního festivalu, který se koná v malém divadle D 29 a který s velkým úspěchem organizuje Goethe Zentrum v Pardubicích. Festival je finančně podporován Česko – německým fondem budoucnosti a Magistrátem města Pardubic.

Pro tento rok jsme zvolili interaktivní představení berlínského divadla Theater Strahl 52, 3° Nord – Einladung zum Fremdsein. Představení začalo velmi netradičně. Již ve foyer byli naši studenti dotazováni k tématu Člověk v cizím prostředí a poté rozděleni do skupin v hledišti. S herečkami Charlotte Baumgart a Julií Bihl jsme prožili příběh dívky, která se musí ve velmi krátké době vystěhovat z Německa a pocity studenta, který se několikrát stěhoval a musel změnit školu. Do zajímavého děje byli zapojeni i naši studenti. Pro mnohé z nich to bylo první setkání s živou mluvenou němčinou, pro ty jazykově zdatnější skvělá příležitost využít své znalosti němčiny.

A jaké jsou názory našich studentů?

Radovan Brožek ze 4. A říká: „Toto bylo jiné představení, než na jaké jsem zvyklý. I když jsem se do přímého kontaktu s herečkami nedostal, podvědomě mě to nutilo být stále připraven reagovat.“
Názor Vojty Stříhavky a Saskie Hlavové ze  4.A: „Představení bylo velmi pestré, obohacené různými moderními prvky. Z divadla máme dobrý pocit, rozuměli jsme dobře.“

divadlo 29 v Pardubicích

německé divadlo 2012