Návrhy rozpočtu PO

Rok 2021:

Vlastní výnosy hlavní činnosti: 520 000 Kč
Výnosy doplňkové činnosti: —

Vlastní výnosy celkem: 520 000 Kč

Náklady hlavní činnosti: 30 520 000 Kč
Náklady doplňkové činnosti: —

Náklady celkem: 30 520 000 Kč

Neinvestiční příspěvky a dotace: 30 000 000 
Výsledek hospodařeni: —
Investiční dotace a příspěvky: —

Rok 2020:

Vlastní výnosy hlavní činnosti: 487 000 Kč
Výnosy doplňkové činnosti: —

Vlastní výnosy celkem: 487 000 Kč

Náklady hlavní činnosti: 30 031 000 Kč
Náklady doplňkové činnosti: —

Náklady celkem: 30 031 000 Kč

Neinvestiční příspěvky a dotace: 29 544 000 Kč
Výsledek hospodařeni: —
Investiční dotace a příspěvky: —
(Schváleno Radou Královéhradeckého kraje)

Rok 2019:

Vlastní výnosy hlavní činnosti: 600 000 Kč
Výnosy doplňkové činnosti: —

Vlastní výnosy celkem: 600 000 Kč

Náklady hlavní činnosti: 19 745 100 Kč
Náklady doplňkové činnosti: —

Náklady celkem: 19 745 100 Kč

Neinvestiční příspěvky a dotace: 19 145 100 Kč
Výsledek hospodařeni: —
Investiční dotace a příspěvky: —

Rok 2018:

Vlastní výnosy hlavní činnosti: 600 000 Kč
Výnosy doplňkové činnosti: —

Vlastní výnosy celkem: 600 000 Kč

Náklady hlavní činnosti: 19 688 300 Kč
Náklady doplňkové činnosti: —

Náklady celkem: 19 688 300 Kč

Neinvestiční příspěvky a dotace: 19 088 300 Kč
Výsledek hospodařeni: —
Investiční dotace a příspěvky: —

 

Rok 2017:

Vlastní výnosy hlavní činnosti: 551 716 Kč
Výnosy doplňkové činnosti: —

Vlastní výnosy celkem: 551 716 Kč

Náklady hlavní činnosti: 18 030 373 Kč
Náklady doplňkové činnosti: —

Náklady celkem: 18 030 373 Kč

Neinvestiční příspěvky a dotace: 17 478 657 Kč
Výsledek hospodařeni: —
Investiční dotace a příspěvky: 4 500 000 Kč