Návrhy rozpočtu PO

Rok 2024:

Vlastní výnosy hlavní činnosti: 1 002 500 Kč
Výnosy doplňkové činnosti: —

Vlastní výnosy celkem: 1 002 500 Kč

Náklady hlavní činnosti: 35 785 900 Kč
Náklady doplňkové činnosti: —

Náklady celkem: 35 785 900 Kč

Neinvestiční příspěvky a dotace: 34 783 400
Výsledek hospodařeni: —
Investiční dotace a příspěvky: —

Rok 2025:

Vlastní výnosy hlavní činnosti: 1 002 500 Kč
Výnosy doplňkové činnosti: —

Vlastní výnosy celkem: 1 002 500 Kč

Náklady hlavní činnosti: 37 207 600 Kč
Náklady doplňkové činnosti: —

Náklady celkem: 37 207 600 Kč

Neinvestiční příspěvky a dotace: 36 205 100 Kč
Výsledek hospodařeni: —
Investiční dotace a příspěvky: —

Rok 2023:

Vlastní výnosy hlavní činnosti: 456 100 Kč
Výnosy doplňkové činnosti: —

Vlastní výnosy celkem: 456 100 Kč

Náklady hlavní činnosti: 32 363 500 Kč
Náklady doplňkové činnosti: —

Náklady celkem: 32 363 500 Kč

Neinvestiční příspěvky a dotace: 31 907 400 Kč
Výsledek hospodařeni: —
Investiční dotace a příspěvky: —