Návrhy rozpočtu PO

Rok 2021:

Vlastní výnosy hlavní činnosti: 520 000 Kč
Výnosy doplňkové činnosti: —

Vlastní výnosy celkem: 520 000 Kč

Náklady hlavní činnosti: 30 520 000 Kč
Náklady doplňkové činnosti: —

Náklady celkem: 30 520 000 Kč

Neinvestiční příspěvky a dotace: 30 000 000 
Výsledek hospodařeni: —
Investiční dotace a příspěvky: —

Rok 2022:

Vlastní výnosy hlavní činnosti: 456 100 Kč
Výnosy doplňkové činnosti: —

Vlastní výnosy celkem: 456 100 Kč

Náklady hlavní činnosti: 31 464 800 Kč
Náklady doplňkové činnosti: —

Náklady celkem: 31 464 800 Kč

Neinvestiční příspěvky a dotace: 31 008 700 Kč
Výsledek hospodařeni: —
Investiční dotace a příspěvky: —

Rok 2023:

Vlastní výnosy hlavní činnosti: 456 100 Kč
Výnosy doplňkové činnosti: —

Vlastní výnosy celkem: 456 100 Kč

Náklady hlavní činnosti: 32 363 500 Kč
Náklady doplňkové činnosti: —

Náklady celkem: 32 363 500 Kč

Neinvestiční příspěvky a dotace: 31 907 400 Kč
Výsledek hospodařeni: —
Investiční dotace a příspěvky: —