Úvod » Prezentace předmětů » Společenské vědy » Výuka » Náslechy u krajského soudu

Náslechy u krajského soudu

Náslechy studentů u krajského soudu

Dva dny v posledním červnovém týdnu měly některé třídy možnost sledovat průběh soudního řízení na krajském soudu v Hradci Králové.

Předmětem obžaloby byl pokus o vraždu. Zájem studentů především 3. ročníků o účast byl velký. Před vstupem do velké soudní síně jsme museli dodržet poměrně přísná bezpečnostní a kázeňská opatření. Státní zástupce nejdříve přečetl obžalobu a soudce pokračoval čtením důležitých pasáží ze spisu. Jednání pokračovalo výpovědí poškozeného, který pokus o vraždu přežil.

Příští den probíhaly výpovědi soudních znalců z oboru soudního lékařství, toxikologie, psychologie a  psychiatrie a vypovídali další svědci. Trestný čin byl spáchán pod vlivem alkoholu, a proto byla velká pozornost věnována účinkům konzumace alkoholu na psychiku. Sdělení specialistů byla velmi zajímavá a pro studenty poučná.  Jeden z členů soudního senátu o přestávce promluvil s našimi studenty o svých profesních i životních zkušenostech. 

K vynesení rozsudku došlo až v dalších dnech, kdy už jsme však nemohli být přítomni. Z tisku jsme se dozvěděli, že došlo ke změně kvalifikace trestného činu na ublížení na zdraví, přesto však byla obžalovaná odsouzena k několikaletému nepodmíněnému trestu s uloženou protialkoholní léčbou.

Po náslechu jsme ještě dlouho diskutovali o vyslechnutém případu, o odpovědnosti za vlastní jednání i pod vlivem alkoholu a o někdy velmi složitých vtazích, ve kterých dochází k násilí. Vyslechnutý případ všechny nějak zasáhl  – někoho přiměl k zamyšlení nad vlastním životem, jiný více vnímal pozici přítomných právnických profesí. Snad každý odcházel s přáním neúčastnit se nikdy podobného jednání ať už v roli obžalovaného nebo poškozeného.