Úvod » Prezentace předmětů » Společenské vědy » Exkurze » Naši maturanti na katedře politologie FF UHK

Naši maturanti na katedře politologie FF UHK

Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 se skupina zainteresovaných studentů posledních ročníků zúčastnila přednášek s workshopy na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Katedra politologie pozvala studenty na téma Politika a život v Latinské Americe a Politika a život v Africe. Úvodní přednášky pronesli profesoři katedry, potom se svými prezentacemi vystoupili další vyučující, ale i studenti, kteří absolvovali stáže a studijní pobyty ve sledovaných oblastech.

Přítomným se anglicky představili i studenti výměnného programu z latinskoamerických zemí a shrnuli své dojmy z naší kultury (byli zdvořilí a velkorysí). Přednášky byly fundované, prezentace atraktivní, diskuse zajímavá, znalostní soutěž o ceny lákavá.

přednáška o Bolívii

Všichni vydrželi sledovat náročný program až do 17 hodin! V hodnocení našich 

studentů převážně zazněla pochvala a poděkování za tuto možnost rozšířit si obzory. Děkujeme za pozvání!

Lenka Popélyová