Úvod » Prezentace předmětů » Výtvarná výchova » Soutěže » „Mladí fotografují památky“

„Mladí fotografují památky“

Soutěž „Mladí fotografují památky“ je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. V roce 2012 se jí zúčastnilo více jak 25 000 mladých lidí z 58 různých zemí světa, kteří díky této soutěži poznávají kulturní dědictví jak své země, tak i národů celého světa.

            Soutěž je učena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretariátu Sdružení zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví ( www.ehd.cz )

            Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. 

Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se námětům, které přes svou možnou fotografickou zajímavost, neodpovídají takovému záměru.

            Vítězové soutěže se mohou těšit na zajímavé odměny. Firma Zoner každoročně věnuje hodnotné ceny pro účastníky. Vzhledem k velké mezinárodní prestiži soutěže se také Sdružení rozhodlo vysílat do Strasbourgu první tři umístěné, kteří tak dostanou možnost poznat evropské instituce a získat mnoho neocenitelných zkušeností.

Technické specifikace soutěže pro rok 2013:

Do soutěže se musí zájemci přihlásit do 18.2.2013, ale není nutné do této doby zaslat soutěžní fotografie. Pro poslání fotografií je uzávěrka 31.3.2013. Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na Pražském hradě ve Španělském sále dne 18. dubna 2013 a postupují do mezinárodní soutěže.

Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria:       

    Téma:  Architektonické dědictví

    Účastníci : Mládež navštěvující školní zařízení

    Věkový limit: 21 let

    Uzávěrka pro přihlašování účastníků soutěže v České republice : do 18.2.2013

    Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v České republice: 31.3.2013    

 

Fotografie musí mít rozměry 18x13cm a musí být zaslány ve dvou provedeních na adresu sekretariátu SHSČMS. Fotografie musí být na fotopapíře, do soutěže NEBUDOU zahrnuty fotografie na klasickém papíře ani fotografie zaslané pouze v počítačové podobě. Každou fotografii je nutné označit na druhé straně jménem účastníka a místem a datem pořízení. Jeden soutěžící může poslat max. 3 fotografie. Při nesplnění těchto podmínek budou fotografie vyřazeny.

 

Každého z účastníků prosíme o písemné či elektronické vyplnění přiložené přihlášky a zaslání do našeho sekretariátu do výše uvedeného termínu. Přihláška je také ke stažení na internetové stránce www.shscms.cz.

Veškeré informace či dotazy Vám zodpoví sekretariát SHS ČMS na tel: 224 213 166 nebo na internetové adrese info@shscms.cz .

 Děkujeme Vám a těšíme se na další spolupráci 

za sekretariát

 Mgr. Květa Vitvarová, tajemnice, Sdružení historických sídel, Opletalova 29, 110 00 Praha 1