Úvod » Prezentace předmětů » Biologie » Mise: Botanický víkend

Mise: Botanický víkend

Datum: 11.10.2013

Čas: 11:30 AM

Místo: jaroměřské vlakové nádraží

Cíl: Podmokly (u Sušice)

Mise: Botanický víkend

 

Takto „Bondovsky“ naše plány vypadaly ještě ráno, když jsme se s krosnami vydaly z mateřské základny – jaroměřského gymnázia. Ve složení šesti ženských agentů jsme vyrazily vstříc veškerým úskalím sedmihodinové cesty. Síly povolovaly, když jsme byly nuceny stát uprostřed přeplněného autobusu z Prahy až do Strakonic. Naše vysílající organizace má bohužel všechny soukromé tryskáče na STK.

Konečně jsme stanuly před dočasnou základnou. Agenti Kouťa, Šuspa, Milan a Honza Kučera na náš elitní tým už netrpělivě čekali. Do Podmokel se sjelo 44 agentů z mnoha základen po celé republice. Někteří nám byli sympatičtí více, někteří méně. S několika jsme si při loučení vyměnily kontakty a plánovaly příští účast na podobné misi. Ale zpět k hlavnímu úkolu.

V pátek jsme vyslechli záznamy o misi agentů Jihočeské univerzity na Papuu Novou Guineu, naučili se základům jazyka Pigi (čti „pidži“) a připravili se na sobotní celodenní výsadek do terénu. Hlavním úkolem bylo objevit tzv. „botanické špeky“ na šumavských vrších. Mezi ně patřily kruštík tmavočervený, rosnatka okrouhlolistá, švihlík, hořeček brvitý, hnilák nebo vítod chocholatý. Byl to úkol opravdu těžký, když skoro vše už odkvetlo. Byli jsme ale profesionální tým, a tak se nám dařilo. Cestou jsme ještě pozorovali mnoho mechů, například rokyt, dvouhrotec, měřík, drabík, kostrbatec,… Večer nás čekal skutečně zajímavý návrat. Vraceli jsme se po tmě. Určování rodů a druhů za úplné tmy je úkol hodný pouze elitních skupin. Po návratu vrcholila hudební zábava jako odpočet časované bomby.

V neděli po dopoledním dokončení mise jsme si plné zážitků, zkušeností, nových znalostí a únavy cestou domů odpočinuly. Na příští misi se už teď pečlivě připravujeme.

Autor: VaKlí MaKlí

 

Náš elitní tým.

 

Hořeček brvitý (Gentianella ciliata) – druh vázaný na vápence.

 

Kouzelné ráno v okolí obce Podmokly.