Úvod » Prezentace předmětů » Výpočetní technika » Soutěže » MFF UK FotoFest 2013

MFF UK FotoFest 2013

Fotografická soutěž „MFF UK FotoFest 2013“ (dále FotoFest) je soutěž, kterou vyhlašuje a pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále jen MFF UK). FotoFest přijímá bez omezení lokality soutěžní příspěvky s vědeckou tematikou z oblasti matematiky, fyziky a informatiky (vč. počítačové grafiky). Hlavním cílem a účelem FotoFestu je zejména podpořit produkci a zájem veřejnosti o fotografie ve zmiňované oblasti s vazbou na činnost a aktivity MFF UK.

FotoFest je určen pro prezentaci ZŠ a SŠ studentů i fakultní veřejnosti s přesahem na amatérské i profesionální tvůrce bez omezení věku. FotoFest je součástí Dne otevřených dveří MFF UK konaného ve čtvrtek 28. 11. 2013 v Národním domě (Kulturní dům železničářů) na Vinohradech, Praha a v budovách MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha. FotoFest je doprovázen různými akcemi, a to především oficiálním představením Kalendáře MFF UK pro rok 2014, veřejnou přednáškou významných profesionálních fotografů a workshopem pro soutěžící. Vstup na FotoFest/Den otevřených dveří MFF UK je zdarma.

Soutěžit lze v těchto kategoriích

1) Vzdělání a technologická invence se vyplácí aneb aplikovaná matematika, fyzika a informatika

Matematika, fyzika a informatika sloužící člověku a člověkem spoutaná k jeho užitku. Věda a technika okolo nás. Technický a technologický pokrok. Věda posouvá hranice (telekomunikace, satelity, měřicí přístroje atd.). Osvětlení principů technických zařízení. Počítače a spolehlivé systémy. Matematika, fyzika a informatika v každodenním životě.

2) Rozšířené smysly a obraz přírodních jevů aneb matematika, fyzika a informatika neovlivněná člověkem

„Fyzika“ v přírodě (energie, čas, světlo, teplota, síly a pohyb, vesmír, skupenství, vlnění, blesky, duha, východ i západ slunce, noční obloha, sopky, voda, oheň, práce s živly v jakémkoliv skupenství, kouř, mlha, déšť, mraky, sníh, led, pohyb atd.). „Matematické“ struktury v přírodě. Informatika, kde ji nehledáte. Netradiční fyzikální experimenty a jevy.

3) Fantazii se meze nekladou aneb zvláštní a speciální techniky a postupy

Počítačová grafika. 2D a 3D vizualizace atd.

4) Za vším jsou lidé aneb dokument a reportáž

Lidé ve vědě, lidé při vědecké práci. Reportážní fotografie z vědecko-populárních a popularizačních akcí. Fakultní život.

5) Magická krása skla

Netradiční pohled na užitkové sklo, umělecké sklo a související jevy.

Více na: http://fotofest.mff.cuni.cz/