Úvod » Nezařazené » Májové dny na gymnáziu

Májové dny na gymnáziu

„Úpice bratří Čapků“

   Ve čtvrtek 30.5. se skupina šesti studentek primy zúčastnila slavnostního vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže „Úpice bratří Čapků“. Tématem letošního ročníku byla „Pohádka psí“.

   Šestičlenná porota hodnotila více než 270 prací z 18 různých škol. Naše gymnázium přispělo celkem šesti pohádkami, z toho tři se probojovaly na nejvyšší příčky v kategorii žáků 6. tříd. Podle porotců bylo velmi obtížné vybrat ty nejlepší práce, konkurence byla opravdu velká.

   Program se konal v Městském sále v Úpici a jeho součástí byla též literární dílna a diskuse o jednotlivých příspěvcích se členy poroty. Bylo možné si rovněž prohlédnout vystavené výtvarné práce a vyslechnout vybrané soutěžní texty.

   Z naší školy se této akce zúčastnily následující studentky – Alžběta Skořepová, Romana Králíková, Zuzana Balcarová, Anna Brendlová, Michaela Vokálová a Markéta Nezvalová. Vítězné práce jsou vytištěny ve sborníku, který byl vydán u příležitosti konání již 19. ročníku soutěže. Nutno ale podotknout, že zdařilé byly všechny práce našich studentek. Od porotců se nám dostalo zvláštní pochvaly – prý máme „moc šikovné děti“.

 

Celkové pořadí kategorie 6. tříd: 1. místo: Markéta Nezvalová

                                               3. místo: Anna Brendlová

                                                             Michaela Vokálová

 

                                        Blahopřejeme ke skvělému výsledku!

                                                

                                                                                                 Kamila Křížová

 

 

Za přírodními unikáty na jižní Moravu

Nikdo nebývá nadšen tím, že musí ve středu do školy. Když se vám stane ale to, že ve středu odpoledne odjíždíte vlakem kamsi na jižní Moravu, naštve vás vaše přítomnost ve vzdělávacím ústavu o to více. Nicméně přežili jsme jak zkoušení z ruštiny, tak strastiplnou cestu vlakem s obřími kufry a batohy a ve večerních hodinách stanuli vybaveni smýkadly, cedníky, zkumavkami, knihami a elánem před branou kempu Apollo nedaleko Lednice. První večer proběhl v duchu zabydlení se a seznámení se s prostředím CHKO Pálava. Ve čtvrtek ráno jsme stáli připraveni na jakékoliv počasí u vrátnice kempu a očekávali náplň dne. Vyrazili jsme místní autobusovou dopravou do obce Klentnice, odkud jsme se za doprovodu lektorky z Centra ekologické výchovy Pálava vydali po naučné stezce Děvín směrem do obce Pavlov. Cestou se nám navzdory vydatnému dešti podařilo pozorovat ojedinělé druhy rostlin, například áron východní, šalvěj etiopskou, jeřáb břek, nebo celé hejno zlatohlávků a dalších brouků a hmyzáků, které jsme s nadšením lovili do zkumavek. Paní lektorka, která nás provázela, nám vysvětlila, jak takový lužní les a mokřady fungují z hlediska ekologie, vysvětlila nám, co je předmětem ochrany a jak bychom se měli k přírodním rezervacím chovat. Značně promočení a zablácení jsme se dobelhali zpět do kempu a chystali se na další den. Tentokrát nás čekala vycházka po okolí kempu, při níž jsme se naučili používat smýkadlo (tzn. síťku na hmyz), vyhledávat obyvatele ztrouchnivělých trámů i při břehu žijící vodní hmyz. Podařilo se nám ulovit i malé žabky a velké pavouky. Odpoledne nás čekal přejezd do Lednicko-Valtického areálu, kde jsme navštívili 160 let starý skleník a prohlédli si zajímavé exponáty uvnitř. Prošli jsme část zámeckého parku a vydali se podél řeky, u níž jsme mohli pozorovat hnízdící volavky popelavé, některé kachny a taky vzácné kvakoše noční. Projeli jsme se lodí a zbytek cesty jsme došli po svých příjemným prostředím. Největší část cesty vedla lesem, kde jsme mohli pozorovat nejrůznější hmyz, kterému se konečně zachtělo díky sluníčku opustit úkryty. Večer jsme společně poseděli u ohně a bavili učitelský dozor svými postřehy z hodin ve škole. Obě paní učitelky se dobře bavily, když jsme popisovali typické chování jejich kolegů. Příjemný pobyt jsme zakončili méně příjemným prověřením našich znalostí, které jsme dostali ke svému svátku, Dni dětí (1. června). Doufáme všichni společně, že hodnocení bude mírné. Cestou zpět jsme navštívili jadernou elektrárnu Dukovany, kde jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací (mimo jiné průměrný plat zaměstnanců). Někteří z nás zbytek cesty autobusem prospali, jiní ho strávili sdělováním svých dojmů z exkurze ostatním. Celá třída sexta chválí obě paní učitelky – pí Bajnárkovou a pí Váchovou za jejich trpělivost a soucit s námi.

Děkujeme.

Za třídu sextu Petra Mačková

 

 

Finis coronat opus aneb Mají to za sebou

Byl pozdní večer, poslední máj – chtělo by se parodovat slavnou skladbu Karla Hynka Máchy. Ano, 31. května se uzavřela po čtyřech, resp. osmi letech středoškolská pouť téměř 80 studentů gymnázia a lycea.

Celý měsíc byl pro ně velmi náročný. Na jeho počátku konali „státní“ testy z češtiny, matematiky a cizích jazyků a psali státem zadanou slohovou práci. Sdělovací prostředky informovaly, že test z matematiky nezvládlo více než 20% maturantů a že byl podle mínění některých škol příliš náročný. A jak to dopadlo v Jaroměři? Naši maturanti byli stoprocentně úspěšní! Všichni uspěli ve všech státních písemných disciplínách! V kritizované matematice přesáhlo 8 studentů 90% úspěšnost a Pavel Rozdolský a Jiří Teichman (oba z oktávy) zvládli test bez jediné chyby, tedy na 100%. Našim maturantům se dařilo i v cizích jazycích. 21 z nich pokořilo hranici 90%, na 100% vyplnila test z anglického jazyka Kristýna Horká ze 4.L.

V předposledním májovém týdnu překonávali studenti nástrahy ústních zkoušek státní (společné) i školní (profilové) části maturit. Téměř všem se podařilo maturitní laťku zdolat. V oktávě nepřeskočila pouze jedna žákyně, ve 4.A  tři žáci a ve 4.L čtyři. Prakticky všichni uznali, že cosi v přípravě podcenili a že jejich dílčí neúspěch je zákonitým důsledkem jejich snažení. Naopak nejlépe si vedli ti, kteří získali vyznamenání. V oktávě jich bylo 16! – to je více než polovina, ve 4.A pět a ve 4.L sedm.

Na vysvědčení si museli absolventi týden počkat, než to všechno státní úředníci spočítali, vynásobili nějakými koeficienty a převedli body na známky.

Je pátek 31. května. Plná aula rodičů a hostů, pánové absolventi mají kravaty, dámy absolventky podpatky. Teď už jen záplava slov, díků, květin, úsměvů i slz. Maturitě se říká zkouška dospělosti. Naši absolventi o tom právě obdrželi oficielní certifikát – maturitní vysvědčení – a přidali ho k dalším odznakům dospělosti – k občanskému a řidičskému průkazu a k volebnímu právu. Neskončilo však celé představení, ale jen jedno dějství divadla zvaného život. Po přestávce bude hra pokračovat. Jen s jinými spoluherci. Kéž by měli naši absolventi vždy v životě štěstí na zajímavé scénáře a dobré režiséry. Ani skvělý režisér však nesvede nic s hercem, jemuž chybí píle, zodpovědnost, cílevědomost a odvaha, když talent se považuje za samozřejmost. Nezbývá než se plně dospěle chovat. Dospělý člověk musí nést zodpovědnost za všechno, co udělal, i za všechno, co neudělal.

A protože jsme ve škole, následuje závěrečné shrnutí a upevnění učiva.

Milí absolventi, přeji Vám za sebe a za všechny své kolegy ve Vašem dospělém, samostatném životě:

             zdraví, lásku, svobodu, štěstí, přátelství, radost, úspěch, optimismus, víru

             v budoucnost a v sebe, krásu, dostatek vitamínů, dostatek času, peníze, byt, zajímavé

             zaměstnání, tolerantní partnery a zdravé potomky.

 

Jitka Trefilová, učitelka