Úvod » Prezentace předmětů » Společenské vědy » Exkurze » Loňská prima – červnový adaptační kurz

Loňská prima – červnový adaptační kurz

Byli jsme v Deštném v Orlických horách, program zajistili lektoři z Biskupství královéhradeckého. Jednalo se o kurz s názvem „Na jedné lodi“, jehož cílem je rozvíjet zodpovědnost ve vztazích i v rámci kolektivu, prevence sociálně patologických jevů atp…

jen několik fotografií pro připomenutí…