Kvinta – časopis

Během výuky IKT kvinta vytvořila „časopis“ – téma opravdu aktuální – „Skvělý“ rok 2020.

kvinta_casopis_2021_web