Úvod » Prezentace předmětů » Chemie » Jiné » Kroužek s přírodovědným zaměřením i na příští rok

Kroužek s přírodovědným zaměřením i na příští rok

Květen je nejen měsícem maturit, ale také měsícem, kdy hodnotím nepovinné aktivity žáků, kteří navštěvují přírodovědný kroužek. Musím říci, že v letošním roce se nám podařilo dát dohromady v aktuální sekundě skupinu velmi šikovných žáků, kteří se osvědčili. Skupinu posílili i žáci ze ZŠ Na Ostrově, o jejichž zařazení nás požádalo vedení této školy. Hostující žáci se snadno adaptovali a spolu s žáky naší školy utvořili dobrý a kooperující kolektiv. Někteří z nich budou na naší škole studovat po ukončení ZŠ. Během této zájmové činnosti jsme prováděli výzkum klíčení rostlin, barevné reakce, modely hasících přístrojů, mikroskopovali jsme přírodniny, otiskovali zkameněliny a spoustu dalších zábavných vědeckých aktivit, na které není v běžné výuce čas, ale pomůžou hlouběji pochopit danou problematiku. K tomu nám pomáhá i vybavenost laboratoří a sbírek, které máme k dispozici. Pro mne samotného je důležitý fakt, že žáci chtějí i příští rok pokračovat. Momentálně dávám dohromady ve spolupráci se svými kolegyněmi výzkumný úkol, který bychom chtěli v budoucnu vyřešit řešit. Jako škola s podporou přírodních věd jsme rádi, že naši žáci obstojí v konkurenci i velkých škol v královehradeckém kraji a naši absolventi jsou plnohodnotnými studenty a absolventy škol vysokých. Po prázdninách to tedy znovu „spustímeů a nyní nás čeká zasloužený odpočinek a čas pro meditace nad novými úkoly.

P. Šimek, vedoucí přírodovědného kroužku

Pár fotek z našeho snažení …

http://chemikuvblog.blog.cz/galerie/prirodovedny-krouzek-chemie/krouzek-prirodnich-ved-2017