Úvod » Prezentace předmětů » Výpočetní technika » Výuka » Kroužek mechatroniky

Kroužek mechatroniky

První setkání proběhne 4. 10. 2021 – zájemci se nahlásí při informatice,

nebo v kabinetě IKT v suterénu ?