Úvod » Prezentace předmětů » Biologie » Krajské kolo Ekologické olympiády 2012

Krajské kolo Ekologické olympiády 2012

Krajské kolo Ekologické olympiády v letošním roce proběhlo ve dnech 22. a 23. března v Podorlickém skanzenu u obce Krňovice. Z naší školy se této akce zúčastnilo tříčlenné družstvo tvořené žákyněmi třídy 4. A – Aneta Nechanická, Kateřina Brychová a Adéla Machková.

V průběhu dvou dnů dívky plnily řadu soutěžních úkolů, mezi které patřil tematicky zaměřený písemný test, poznávání rostlin a živočichů, určování tradičních textilních materiálů i poznávání historických nástrojů. Hlavním úkolem dívek bylo vypracování praktického úkolu, který zahrnoval zakreslení současného krajinného plánu Krňovic a jejich okolí a navržení vhodných změn pro zlepšení ekologického i kulturního významu oblasti.

Práce soutěžních týmů hodnotila pětičlenná porota. Dvě vítězná družstva, ze čtrnácti zúčastněných, postupují do celostátního kola. Naše žákyně se umístily na výborném 5. místě a ze soutěže si odvezly diplom spolu s cenami i nově získané zkušenosti.

Katka s Anetou při vypracovávání hlavního praktického úkolu

 

Adéla s Katkou při vylocování pořadí pro prezentování hlavního praktického úkolu

 

Místo konání soutěže – Podorlický skanzen Krňovice