Úvod » Prezentace předmětů » Ruský jazyk » Soutěže » KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V RUŠTINĚ

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V RUŠTINĚ

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V RUSKÉM JAZYCE

KONALA SE DNE 17.12.2012

Porota: M. Drahorádová

               J. Jašíková

Počet účastníků :

Kategorie ZŠ – celkem 6 z kvarty

  1. místo – Kristýna Koukolová – kvarta – postup do krajského kola
  2. místo – Magda Chrásková – kvarta
  3. místo – Kristián Ott – kvarta

Kategorie SŠI – celkem 6 – z 2.A a kvinty

  1. místo – Jana Chrásková – kvinta – postup do krajského kola
  2. místo –  Katka Prokešová – kvinta
  3. místo – Vladimír Křivský – kvinta

Kategorie SŠII – celkem 5 – z 1.A a sexty

  1. místo – Petra Mačková – sexta – postup do krajského kola
  2. místo – Tomáš Ságner – 1.A
  3. místo – Zdeňka Horáčková – sexta