Úvod » Prezentace předmětů » Chemie » Exkurze » Exkurze 1. A na Josefovské louky

Exkurze 1. A na Josefovské louky

Možná už jste to také někdy zažili. Potkali jste člověka, který bydlel v blízkosti nějaké významné kulturní památky nebo unikátní přírodní lokality, ale sám tam nikdy nebyl. To by se nám opravdu stávat nemělo. Proto jsme se 18. 4. 2016 s třídou 1. A vydali na Josefovské louky.

Jedná se o unikátní soukromý ptačí park, který je budován od roku 2008. Členové České společnosti ornitologické využili sto let starý závlahový systém v nivě řeky Metuje. Postupně vykupují pozemky a podporují návrat mokřadních ptáků do této oblasti. Veřejnost zde má možnost pozorovat velké množství rostlinných i živočišných druhů.

Vyrazili jsme ze školy kolem osmé a po necelé hodině chůze jsme se už setkali s panem Michálkem, který nás po loukách provedl. Začali jsme pestrou ukázkou místních obojživelníků. Mnozí z nás viděli čolky poprvé v životě.

Na interaktivním modelu jsme si ověřili, že přirozená krajina umí zadržet nadbytečnou povodňovou vodu a v době sucha ji zase pozvolna vydávat.

Určovali jsme rostliny, pozorovali ptáky dalekohledem, prohlédli si hmyzí hotely i speciální komposty pro rozmnožování plazů.

A zapojili jsme i mezipředmětové vztahy biologie a TV. Někdo totiž ukradl lávku a my museli přejít strouhu plnou vody po spadlém kmeni.

Na základnu jsme se vrátili unavení, promáčení a zabahnění. Přesto bohatší o poznání zajímavé lokality v nejbližším okolí Jaroměře.

Tímto děkujeme panu Michálkovi za vedení exkurze.

Hana Pelouchová, Jana Váchová

IMG_1482