Úvod » Prezentace předmětů » Český jazyk » Akce » Jaroměřské gymnázium převzalo medaili pro Jaroslava Žáka in memoriam

Jaroměřské gymnázium převzalo medaili pro Jaroslava Žáka in memoriam

Jaroměřské gymnázium převzalo medaili pro Jaroslava Žáka in memoriam
Od roku 1997 uděluje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy u příležitosti Dne učitelů Medaile MŠMT prvního a druhého stupně. Ty jsou oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.

Slavnostní předávání se v letošním roce uskutečnilo 29. března v Hlavním sále Valdštejnského paláce a medaile předala ministryně školství Kateřina Valachová 53 učitelkám a učitelům z celé České republiky. Za naši školu byli pozváni ředitel školy Karel Hubner a Eva Stejskalová.

Atmosféra byla velmi slavnostní a museli jsme žasnout nad pedagogickými zásluhami a všestrannými aktivitami vyznamenaných. Byli zde i tací, kteří ve školství působili více než 50 let. Těm patřil potlesk největší.

Povzbudil nás projev paní ministryně, z kterého bylo patrné, že jí na učitelích záleží a váží si jich.
Jsem si vědoma, že učitelské povolání je obzvláště obtížné a zodpovědné – můžete zásadním způsobem pozitivně ovlivňovat životy mnoha dětí a žáků, nasměrovat je správným směrem, nejen v jejich vzdělávací dráze, ale i v té životní. Vaše role je pro společnost klíčová, a proto považuji za zásadní zlepšit podmínky pro Vaši práci,“ řekla oceněným pedagogům při slavnostním ceremoniálu ministryně Valachová.

Tak jako u každého vyznamenaného, i u Jaroslava Žáka bylo přečteno odůvodnění vyznamenání:

Jaroslav Žák in memoriam, středoškolský učitel, spisovatel, novinář, autor populárních knih, které se staly předlohou dodnes oblíbených filmů Škola základ života nebo Cesta do hlubin študákovy duše, působil do r. 1945 jako gymnaziální profesor, po osvobození jako spisovatel a žurnalista, po r. 1948 mu byla znemožněna publikační činnost, zemřel předčasně v nedožitých 54 letech.
Ocenění převzali PhDr. Lukáš Prokop, Ph.D., vědecký tajemník Památníku národního písemnictví, a Mgr. Karel Hübner, ředitel Gymnázia J. Žáka v Jaroměři.

Jsme hrdí na to, že se naše gymnázium od roku 2015 jmenuje po Jaroslavu Žákovi, medaili i diplom brzy ve škole vystavíme.

 test

GetAttachmentThumbnail

Medaile