Úvod » Nezařazené » Jarní střípky na gymnáziu

Jarní střípky na gymnáziu

Jeden den v Praze

Ve čtvrtek 2. května se třída sexta jaroměřského gymnázia vydala na výlet do naší metropole. Cílem bylo navštívit tři instituce – Muzeum hudby, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a Muzeum komunismu.

V Muzeu hudby jsme měli domluvenou komentovanou prohlídku s panem Petrem Šeflem, stavitelem a renovátorem nástrojů připomínajících klavír – cembal. Většinu expozice zabírají právě cembala a jiné klávesové nástroje – positivy, clavichordy či kladívkové klavíry. Na jeden z nich hrál i W. A. Mozart při své návštěvě Prahy v roce 1787. Dále jsme měli možnost zhlédnout housle od nejspíše nejznámějšího houslaře všech dob – italského mistra Antonia Stradivariho. Jeho nástroje mají dnes hodnotu desítek milionů korun. Průvodce nás překvapil i svými velkými znalostmi o bývalém jaroměřském učiteli a spisovateli  Jaroslavu Žákovi. Doporučil nám vytvořit v budově gymnázia muzejní koutek o zmiňovaném autorovi a zároveň přislíbil pomoc s jeho realizací.

 Následovala Poslanecká sněmovna. Po krátkém informativním snímku jsme se přesunuli do části, kde poslanci zasedají. Před vstupem do vnitřních prostor jsme byli nuceni projít bezpečnostní kontrolou, která byla pro mnohé z nás zajímavým zážitkem. Nikdy si nemůžete být jisti, jestli vám nezačne pípat spona na pásku nebo knoflík na kabátu. Příjemný pan průvodce nás zahltil spoustou užitečných informací, které využijeme během výuky společenských věd. Prohlédli jsme si křesla našich oblíbených i méně oblíbených politiků a rychle spěchali pěšky z Malé Strany až na Příkopy, kde leží Muzeum komunismu. Na prohlídku a splnění úkolů jsme měli jen omezené množství času, ale jako velmi poutavou část expozice všichni hodnotili promítání dříve zakázaných záznamů, které pořídili sami komunisté při rozhánění demonstrací, prohlídku vyslýchací místnosti nebo spoustu dochovaných předmětů z typicky „vybaveného“ obchodu z komunistických dob.

Těšíme se na další zajímavé výlety a exkurze s paní učitelkou Popélyovou a Bajnárkovou.

 Za třídu sextu Petra Mačková a Martin Škrabka

 Na motýly!

Byl čtvrtek 9. května. Navzdory nepříznivému počasí v minulých dnech se žáci 1.A a kvinty probudili do krásného, slunečného rána. Kéž by takové počasí vydrželo až do večerních hodin! Vyzbrojeni deštníky a nepromokavými bundami jsme se vydali na jaroměřské nádraží. Cíl byl jasný – navštívit Botanickou zahradu v Praze a skleník Fata Morgana, ve kterém právě probíhala výstava motýlů a exotických rostlin.

V botanické zahradě nás průvodkyně seznámila s různými druhy starých jehličnatých i listnatých stromů, pestrobarevných keřů a bylin. Zavítali jsme rovněž do nádherně upravené japonské zahrady plné bonsají. Nechyběl zde ani typický altánek a jezírko. Ze zahrady bylo vidět i na Trojský zámek a vinici sv. Kláry. Snad nejvíce nás okouzlil obří, 130 m dlouhý skleník. Zatímco děvčata obdivovala orchideje, anturie, bromélie a další subtropické a tropické rostliny, chlapce zaujalo pozorování motýlů. Někteří motýli byli pestře zbarveni, jiní splývali s listy nebo kůrou stromů. Ve skleníku jsme se mohli podívat nejen na vodní hladinu, ale i  pod ni a stát se svědky představení, které se odehrává v jezírkách Amazonie a Jižní Ameriky vůbec i Asie a Afriky.

Po prohlídce jsme se přesunuli na Václavské náměstí, odkud jsme se odebrali na nádraží a vyrazili zpět k domovu.

P.S.  Studenti 1.A a kvinty děkují panu učiteli Šimkovi, Bajnárkové a Rolkovi za skvěle připravenou a zorganizovanou akci.

 Barbora Nováková, 1.A

Do pravěku za našimi předky

 V pondělí 6. května navštívila třída 1. A v doprovodu vyučujících dějepisu paní Ducháčové a paní Drahorádové archeopark ve Všestarech. Toto zařízení bylo po rozsáhlé rekonstrukci a vybudování nového muzea pravěku nedávno znovuotevřeno veřejnosti. Nutno říci, že se jedná o velmi zajímavou expozici, která návštěvníkům nabízí nejen možnost seznámit se s pravděpodobným životem v pravěkém období, ale i možnost si některé činnosti pravěkých lidí vlastnoručně vyzkoušet – např. obdělávání půdy dřevěnými nástroji nebo výrobu tkanin na jednoduchých tkalcovských stavech.

Studenti 1. ročníku si touto exkurzí doplnili a rozšířili své znalosti o nejstarší etapě lidských dějin.

 Eliška Ducháčková, učitelka