Úvod » Aktuality » Jak to bylo v naší zemi, zvláště v našem regionu, v srpnu 1968

Jak to bylo v naší zemi, zvláště v našem regionu, v srpnu 1968

To bylo téma letošního ročníku Příběhů  bezpráví.  Pod tímto názvem se rozumí akce, kterou zaštiťuje agenturaČlověk v tísni.  Koná se pravidelně každý rok a vždy je pro ni vybráno jedno téma. U nás na gymnáziu se stará o organizaci Příběhů bezpráví kolegyně paní Mgr. Lenka Popélyová,  učitelka společenských věd. Je potřeba najít pamětníky, kteří by byli ochotni přijít besedovat se studenty třetích a maturitních ročníků a podat svědectví o nedávné minulosti naší země. Činnost je to nesmírně záslužná a důležitá. O seznámení s moderní historií republiky, respektive Evropy, se sice snažíme v dějepise, společenských vědách a v předmětu český jazyk a literatura, nicméně stále zjišťujeme, že se studenti v moderních dějinách špatně orientují. Česká televize sice vysílá řadu kvalitních dokumentů, jenže současná mládež televizi příliš nesleduje a na facebooku tyto informace nenajde.

Na letošní besedu přijali pozvání paní Věra Sílová, donedávna ředitelka jaroměřské Městské knihovny a současná kronikářka města Jaroměře, a pan Miloslav Müller, porevoluční místostarosta města Jaroměře a posléze senátor. Předrevoluční poměry poznal dokonale jako zaměstnanec tehdejšího podniku ZAZ (Závody Antonína Zápotockého). Oba hosté podali skvělý výkon. Dobří řečníci, kteří mají v sobě faktické znalosti i emocionální osobní prožitky. Beseda s mladým, kritickým publikem ovšem přesto vyžaduje poctivou přípravu. Kolegyně Popélyová zajela s panem Müllerem do náchodského muzea, kde hledali v kronikách záznamy o událostech v regionu v roce 1968 a z dobového tisku ofotili zajímavé články. Kolegyně Popélyová pak dvouhodinovou besedu ve škole moderovala. Zahájila ji promítáním dvou krátkých dokumentů o srpnu 1968 a poté předala slovo oběma hostům. Ti pohovořili o svých prožitcích a potom odpovídali na dotazy studentů.

Zbývá poděkovat paní Sílové a panu Müllerovi za jejich čas a ochotu věnovat se studentům a organizátorce paní Popélyové za přípravu letošního ročníku Příběhů bezpráví (i za všechny ročníky minulé).

Jitka Trefilová