Úvod » Prezentace předmětů » Biologie » Jak pochopit Šumavu?

Jak pochopit Šumavu?

Ve středu 20.3.2013 jsme pro studenty semináře z biologie, účastníky biologických soutěží a další zájemce o biologii uspořádali ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zhruba 90ti minutovou přednášku na aktuální téma Jak pochopit Šumavu?

Ve dvou blocích nás Mgr. Pavel Čapek a Daniel Vaněk, přednášející z Jihočeské Univerzity, seznámili se současným stavem šumavské přírody. Pomocí širších historických souvislostí a biologických poznatků vysvětlili, proč došlo ke kůrovcové kalamitě a polomům při orkánu Kyrill v roce 2011. Ke zvážení předložili různé varianty řešení současného stavu, upozornili na jejich pravděpodobné důsledky a komentovali je z biologického hlediska. Povídání bylo doplněno promítáním powerpointové prezentace. Škoda jen, že díky obsáhlosti tématu již nedošlo na diskuzi. Jistě by byla stejně zajímavá jako celá přednáška.

Na konci přednášky jsme obdrželi od přednášejících film Silva Gabreta – jak se rodí šumavský les. Jeho záznam je možné shlédnout na internetu (http://www.youtube.com/watch?v=_Uak3KGa1Ak).