Úvod » Prezentace předmětů » Výpočetní technika » Výuka » IT FITNESS TEST 2016 v ČR

IT FITNESS TEST 2016 v ČR

Otestujte si své počítačové dovednosti a objevte své silné a slabé stránky, oblasti v kterých vynikáte a oblasti naopak potřebujete znalosti rozšířit. Testování bude probíhat do konce listopadu 2016.  

O testu IT Fitness 2016!
  • Test IT Fitness byl spuštěn 21. 9. 2016!
  • Test má i v roce 2016 záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Testování bude probíhat do 30. 11. 2016 a je pro všechny zájemce zdarma.
Letošní ročník je opakováním testu z roku 2015. Test prošel mírnou optimalizací, kdy jsme na základě zpětné vazby od loňských účastníků upravili některé otázky a jejich odpovědi tak, aby byl celý proces testování jednodušší a srozumitelnější.IT Fitness test se stejně jako v minulých letech zaměřuje na zvládnutí teoretických i praktických otázek a úkolů z oblasti informačních technologií, jež většina z nás řeší v běžné práci s počítačem – s jeho softwarem, textovými, tabulkovými, grafickými editory, hardwarem, internetem, ale také s mobilními aplikacemi využívanými v dotykových zařízeních.

Registrace/přihlášení