Úvod » Aktuality » Informace k současné situaci

Informace k současné situaci

Vážení rodiče a žáci,
rád bych Vás informoval o změnách, které nastanou od pondělí 7. 12. 2020 v důsledku nástupu žáků vyššího gymnázia do školy.

V týdnu od 7. 12. 2020 se situace výrazně mění, do školy půjdou prima, sekunda, kvarta, 2.A a sexta. Distančně se budou vzdělávat žáci tercie, 1.A, kvinty, 3.A a septimy. Toto se znovu zopakuje na 2 dny před Vánoci, tedy 21. 12. a 22. 12. Pokud se situace nezlepší, pak opět 2. a 4. lednový týden.

V dalším týdnu (od 14. 12. 2020) se situace obrátí a do školy půjdou tercie, 1.A, kvinta, 3.A a septima. Distančně se budou vzdělávat žáci primy, sekundy, kvarty, 2.A a sexty. V případě, že nedojde ke zlepšení a žáci se budou dále vzdělávat stejným způsobem, nastoupí do školy tato skupina v 1. lednovém týdnu od 4. 1. 2021.

Žáci maturitního ročníku chodí do školy stále. Výuka všech tříd bude probíhat podle běžného rozvrhu, může však dojít k drobným úpravám.

Důležité upozornění: Žáci i pedagogičtí pracovníci mají povinnost nosit roušky a dodržovat další hygienická opatření. Pokud se žák nebude moci zúčastnit prezenčního nebo distančního vzdělávání, prosím o jeho omluvení mailem třídnímu učiteli i zápisem do omluvného listu (stanoveno novelou školského zákona).

Výdejna obědů ve škole funguje pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně (jsou ve škole). Ostatní žáci si i nadále mohou odebírat dotované obědy, ale pouze ve školní jídelně Na Karlově u vchodových dveří (venku) v době od 10:30 do 11:45 hodin. Prosím, je nutné stravu přihlásit.

Přeji klidný adventní čas.
Karel Hübner, ředitel školy​