Úvod » Prezentace předmětů » Chemie » Exkurze » Gymnázium ve Vídni aneb NTMV v programu STEP

Gymnázium ve Vídni aneb NTMV v programu STEP

Po Vědeckém Jarmarku se spolupráce našeho gymnázia a VŠCHT Praha ubírá i nadále prestižní cestou – a to nejen v programu STEP. Celkem 5 škol z naší republiky se zúčastnilo další odborně vzdělávací akce pro mladé talenty v oblasti přírodních věd, především v oboru chemie. Přečtěte si v článku Petry Mačkové, jaké to bylo a poslední větu o „výběru“ berte s rezervou. Všichni studenti si to zasloužili, protože jsou dlouhodobou a úspěšnou reprezentační oporou naší školy v přírodovědných disciplínách a odměna za to je tudíž logicky na místě. Nutno připomenout, že další akce nás čeká sice o prázdninách, v srpnu 2014, kdy se zúčastníme letní chemické školy s talentovanými vybranými žáky přímo v laboratořích a učebnách VŠCHT Praha. A jak pravil Tycho de Brahe „Ani světská moc, ani bohatství, jen žezlo vědy přetrvává na věky!“

Mgr. P. Šimek, garant akce.

 

Technisches Museum Wien

http://chemikuvblog.blog.cz/galerie/foto-z-exkurzi/viden-2014-technicke-muzeum

V úterý 6.5. odpoledne se před historickou budovou Hlavního Nádraží v Praze setkala skupina studentů. Naše jaroměřská delegace v čele s panem učitelem Šimkem dorazila jako první. Uvítal nás pan Drahomír Čadek zastupuje VŠCHT, který celou exkurzi organizuje. Hned vzápětí dorazili studenti z Tábora a Ústí nad Labem. Mohli jsme vyrazit. Naším cílem bylo strávit zbytek odpoledne cestou do Brna, tam „nalodit“ studenty z Opavy a Moravských Budějovic a pokračovat dál na jih do Mikulova. Večer jsme si udělali romantickou procházku s celou devítičlennou skupinou z Jaroměře po nočním Mikulově. Vyšplhali jsme k zámku, prošli zahrady a tmou jsme se vraceli zpět do hotelu Eliška, kde nám velkorysá VŠCHT zařídila ubytování. Brzy ráno jsme vyrazili vstříc hlavnímu cíli exkurze, jímž bylo Technické Muzeum ve Vídni. Cestovní doklady nikdo nezapomněl a tak cesta utíkala rychle. Uvnitř muzea jsme mohli obdivovat rozsáhlé sbírky historických hudebních nástrojů, ohromné motory, turbíny a frézy, z nichž mnohé jsou uměleckými skvosty, nebo třeba předměty, které byly v minulosti využívány medicínou. Byly to dřevěné nohy, skleněné oční bulvy, ortézy atp. V neposlední řadě jsme se mohli kochat starými automobily, motocykly, vysavači, televizory a různými jinými, lidmi využívanými, stroji a přístroji. Pro jedince, kteří v sobě ještě neobjevili historické fajnšmekry zde byly připraveny mnohé interaktivní exponáty. Takto si převážně mladší studenti mohli klidně ohřát vodu tím, že točili klikou.

Když jsme ukojili choutky po exaktních vědách, vyrazili jsme za kulturou. Po ulici Mariahilfer Strasse jsme došli k paláci a zahradám Schönbrunnu. My, zarytí přírodovědci jsme spíše než vyhlídku z letohrádku obdivovali kopulující ropuchy zelené a potápníka vroubeného v zahradním jezírku. Po tom, co jsme se na každém možném místě ze všech možných úhlů vyfotili jsme plni dojmů a zážitků odjeli zpět do Prahy, kde nás milá VŠCHT ubytovala na koleji Volha. Takže je až neskutečné, že během jednoho dne můžete z Čech do Rakous a zpět. 

Děkujeme panu učiteli, že si nás vybral a jel spolu s námi.

Aneta, Lucie, Petra, Veronika, Josef, Matyáš, Ondřej a Štěpán