Úvod » Nezařazené » Gymnázium soutěžící, zkoušející i zkoušené

Gymnázium soutěžící, zkoušející i zkoušené

Je to těžké, někdy nepříjemné, ale občas se to musí: klasifikace, zkoušky, testy, inspekce, hospitace. Člověk, tedy i žák či student, si zkrátka musí zvyknout na to, že po celý život bude permanentně hodnocen za svůj výkon. Hodnocení se většinou vyjadřuje číselně – známkou nebo údajem na výplatním lístku. A tak to berme sportovně a snažme se vyhrát nebo alespoň obstojně bojovat. Ostatně některé soutěže jsou i přes svou obtížnost zábavné, ba veselé. Za všechny nabízím příspěvek od přírodovědců.

J.T.

 

S končící zimou a přicházejícím jarem se příroda zatím jen pozvolna, i když stále rychleji probouzí. Pro učitele biologie a jejich talentované žáky začíná, stejně jako pro přírodu, velmi intenzivní období. Jako každý rok se od února do března uskutečňují školní kola všech možných přírodovědně zaměřených soutěží: biologická olympiáda, ekologická olympiáda či středoškolská odborná činnost. Chce-li být žák úspěšný, neví v těchto týdnech, kam dřív skočit. Královskou disciplínou biologických soutěží je Poznávání přírodnin. Tradiční soutěž se letos na jaroměřském gymnáziu uskutečnila 12. března za obrovského zájmu žáků od primy až po oktávu. Po podzimním poznávání rostlin měli soutěžící tentokrát poznávat živočichy. Mnozí z nich byli pro soutěžící zapeklitým oříškem – měňavku pod mikroskopem, sumýše ve formaldehydovém nálevu či spícího vrápence poznal málokdo. Někteří mladí biologové však přesto zkoušeli alespoň tipovat. Co kdyby to náhodou vyšlo? A tak jsme při hodnocení viděli zajímavé záměny – moucha tse – tse místo cikády, vydra místo hranostaje či sépie místo sumýše. Někteří žáci si dokonce pojmenovali zvířata po svém – brouk létací místo cikády, přílepek místo vrápence nebo barvivo místo měňavky. Navzdory všem záludnostem soutěž nakonec všichni zvládli. Jednotlivé kategorie ovládly žákyně Petra Mačková ze sexty, Eliška Cejnarová z tercie a Nikol Kohlová ze sekundy. Spolu se stříbrnými a bronzovými soutěžícími budou naši školu reprezentovat v okresním kole Poznávání přírodnin v Náchodě, které se uskuteční v květnu. Do té doby mají ještě spoustu času doplnit si chybějící vědomosti a pokusit se případně postoupit i do kola krajského. Přejeme jim hodně úspěchů a ostatním soutěžícím děkujeme za účast a zájem o biologii.

Mgr. Martin Rolek

 

Milá zpráva z „katedry“ češtiny

Studentka prvního ročníku Nikola Havlíková se umístila na bronzové příčce v okresním kole olympiády v českém jazyce, konané v únoru v Náchodě, a postoupila do kola krajského (bude 9. dubna v Hradci Králové). Olympiáda sestává ze slohového výkonu a z celkem záludného testu, v němž soutěžící projeví nejen vědomosti, ale i jazykový cit a logické myšlení. Nikola Havlíková, tichá a nenápadná studentka z prvního ročníku, je přirozený talent, v okresním kole v Náchodě nejmladší účastnice. Její výkon je i proto obdivuhodný a to má před sebou nadějná léta vývoje a zrání.

J.T.

 

Co byste ještě měli vědět

Od začátku února na naší škole pravidelně zkouší nově vzniklý pěvecký sbor složený ze studentek našeho gymnázia. Zkoušky se konají každé pondělí od 17:00 do 18:30 pod vedením sbormistryně Pavly Pazderové a za technické podpory Kateřiny Bajnárkové. Během pouhých pěti zkoušek se podařilo nacvičit šest vícehlasých skladeb různého charakteru (od lidových písní různých národů přes kánony až ke spirituálům), což svědčí o talentovanosti zpěvaček a mohlo by být příslibem dalšího pěveckého růstu.  Poprvé sbor veřejně vystoupí 10. 4. 2013 na pěvecké soutěži Novopacký slavíček. Držme tedy sboru palce, aby se mu vstup do pěveckého světa povedl co nejlépe a aby se mu na základě pěveckých úspěchů podařilo rozrůst se o nové členy.

Mgr. Kateřina Bajnárková

 

Závěrem

Přežili jsme inspekci, lyžařské kurzy a snad i zimu a „jarní“ prázdniny. Nastalo jaro meteorologické (1. března), astronomické (21. března), křesťanské (Velikonoce) a snad nastane i faktické. Až vyjde tento Zpravodaj, budeme už mít letní čas a přezuté pneumatiky na autech. Všude okolo nás budou rašící keře a zelená tráva a před námi maturity.

S pozdravem

Jitka Trefilová