Úvod » Nezařazené » Gymnázium otvíralo brány

Gymnázium otvíralo brány

Ve středu 26. listopadu odpoledne přivítalo naše gymnázium zájemce o studium, jejich rodiče a „přátele školy“, aby jim všem nastínilo, jak to u nás chodí a co lze od nás očekávat. Pan ředitel podával v aule informace o přijímacích zkouškách, o organizaci studia, o nabídce volitelných předmětů apod. Kromě prohlídky všech prostor byli návštěvníci lákáni především do učeben fyziky a chemie na praktické ukázky pokusů. Těmito prezentacemi zcela vyčerpaní hosté už bohužel nenašli často dosti sil (ani času), aby obdivovali i kvalitně vybavené učebny cizích jazyků a češtiny. My od humanitních věd sice chápeme, že akustickým a vizuálním efektům těžko můžeme konkurovat, ale budeme si muset vyžádat v časovém rozpisu čtvrthodinku pro sebe a komentovat své ukázky materiálů, sešitů, deníků z pražských exkurzí, případně prezentací.

Jitka Trefilová, učitelka češtiny

A nyní nabízíme seriózní fyzikální a svérázný chemický záznam událostí v příslušných kabinetech.

My od fyziky

Jako vždy jsme si připravili originální pokusy, tentokrát se zaměřením na neviditelné „světlo“, jehož zdrojem je především naše Slunce, tj. IR (infračervené) a UV (ultrafialové) záření. Oba druhy záření lze díky poznatkům z kvantové fyziky a díky polovodičům poměrně jednoduše generovat a také pozorovat. Předvedli jsme, jak s mobilním telefonem a počítačem můžeme vidět i slyšet, jak si IR dálkové ovladače „povídají“ s televizí, nebo bezdrátový přenos hudby z CD přehrávače do počítače. Pohráli jsme si se zvýrazňovači, které se ve tmě pod UV zářením krásně rozsvítí, stejně jako oranžová poštovní razítka nebo bankovky. Na závěr jsme předvedli robota sestaveného ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® Education, s nímž se hned následující pátek náš školní tým zúčastnil celostátní ROBOSOUTĚŽE, pořádané pražskou ČVUT. O tom se ale můžete dočíst na webových stránkách školy.

Mgr. Miloš Boháč, kabinet fyziky

V chemické pracovně se střílelo!

Den otevřených dveří na jaroměřském gymnáziu bývá už stabilně zaopatřen produkcí chemické chásky, která svými čmoudíky, akustickými lekátory a všeobjímajícími smradismy doplňuje kolorit jinak poměrně důstojné akce. Pokusy děláme většinou svépomocí a snažíme se předvést publiku, co ho čeká, pokud zaujme pozici studujícího jedince v naší škole. Letos se však pravidla trochu změnila, protože k nám zavítaly dobré holubice (tj. ty, co se vždy vracejí) z VŠCHT Praha a navíc dvě z nich jsou našimi absolventkami. Proč se objevily a zavítaly k nám až z Prahy, není žádná záhada. Dopoledne předváděly krásu vědy zvané chemie žákům naší školy, a tak jsme se již předem dohodli, že odpoledne nám budou k dispozici a předvedou něco málo ze svého umu též veřejnosti a že zároveň nastíní zvědavcům možnosti studia chemie.  Bakalářky Daniela Šmídová, Vlaďka Rýdlová a Katka Haškovcová předvedly experimenty s tekutým dusíkem, supravodičem, světelným motorem, aby si nakonec vystřelily z bambitky vlastnoručně vyrobeným střelným prachem a při odchodu odměnily publikum pravou antibiochemickou zmrzlinou libovolné barvy a vůně, ve které, jak se zaručily, z přírody nebylo skutečně téměř nic. Já jsem se zatím mohl věnovat návštěvníkům nahlédnuvším do zcela nové chemické laboratoře a vysvětlovat jim, jak jsme k ní přišli, co to obnáší a jak se z toho radujeme a jak je studium chemie při své náročnosti a nebezpečnosti někdy doslova povznášející. Nezbývá nám než doufat, že přijdou žáci, kteří budou mít o vzdělání zájem, a že pojem schola ludus povýší z hravosti dětské na smysluplnou maturitně dospěláckou úroveň, která jim jednoho dne umožní třeba obdobný návrat, jaký jsme na tomto dni otevřených dveří zažili s úspěšnými studentkami VŠCHT v Praze. Budeme se těšit!

Mgr. Pavel Šimek, kabinet chemie