Úvod » Prezentace předmětů » Fyzika » Exkurze » Fyzikální seminář a NaturTech 2012

Fyzikální seminář a NaturTech 2012

Aktivity v rámci projektu NaturTech 

přednášející Ing. Stanislav Průša, Ph.D., Ústav fyzikálního inženýrství VUT v Brně

 

Projekt NaturTech probíhá v Královéhradeckém kraji ve spolupráci s VUT Brno a je
zaměřen na podporu zájmu o studium technických a přírodovědných oborů.

Přednášku na téma Nanotechnologie doplnil Ing. Stanislav Průša o praktickou ukázku práce s AFM (Atomic Force Microscopy) mikroskopem na skenování povrchů.

Na dalších dvou seminářích byly frontální demonstrace doplněny o individuální praktická měření našich studentů.

Za organizací těchto tří setkaní s  vědou patří poděkování RNDr. Karlu Glosovi.

prohlédněte si krátké video